برنامه پیمایش خط الراس اسپید چال -هم هن-پیرزن کلوم ومهر چال

برنامه پیمایش خط الراس اسپید چال -هم هن-پیرزن کلوم ومهر چال

باشگاه کانون کوه برگزارمی کند برنامه پیمایش خط الراس اسپید چال -هم هن-پیرزن کلوم ومهر چال ◀️طول مسیر۲۵ کیلومتر🔹نوع برنامه :کوهنوردی پیمایشی سنگین🔹مدت برنامه:۱روزهتاريخ اجراي…