آموزش و تمرین سنگنوردی

🔸اطلاعیه سنگنوردی باشگاه کانون کوه

🔹روز جمعه ۷ ام شهریور ماه
🔸مکان : سایت سنگنوردی وردیج
🔹ساعت ۸صبح الی ۱۷
🔸مربی فرهاد امیری
🔹لوازم مورد نیاز: کفش سنگ هارنس هلمت و کلی انرژی خوب💪🏻💪🏻
🔸داشتن بیمه ورزشی با تاریخ امسال الزامی است
✅تلفن جهت هماهنگی :۰۹۳۵۵۵۶۱۵۹۱ خانم مشفق
منتظر حضور گرمتان هستیم.🌹🌹🌹

🌸روابط عمومی موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)

💐#کانونکوهدوستدارمحیطزیست🌿