درفک

برنامه صعود به قله درفک

باشگاه کانون کوه برگزار می کند

برنامه صعود به قله درفک در استان گیلان

تاريخ اجراي برنامه: ⏪ روز پنج شنبه و جمعه ۱۷ و ۱۸ مهر ماه ۹۹

🔹نوع برنامه :کوهنوردی متوسط و طبیعت گردی
🔹مدت برنامه:۲روزه

قله درفك ۱۵ و ۱۶ مهر ۹۵

سرپرست برنامه کوهنوردی: آقای مرتضی معینی ۰۹۳۵۴۲۱۲۹۷۲

اطلاعات بیشتر در سایت کانون کوه

اطلاعات برنامه درفک