برنامه جنگل سی دشت

برنامه طبیعت گردی جنگل سی دشت

باشگاه کانون کوه برگزار می کند

برنامه طبیعت گردی منطقه زیبا و جنگلی سی دشت در استان گیلان

تاريخ اجراي برنامه: ⏪ روز پنج شنبه و جمعه ۱۷ و ۱۸ مهر ماه ۹۹

سرپرست برنامه طبیعت گردی: آقای محسن گرجی۰۹۱۲۲۸۵۳۳۰۵

اطلاعات بیشتر در سایت کانون کوه

اطلاعات برنامه جنگل سی دشت