تمرین هوازی هفتگی باشگاه کانون کوه

“کانون کوه” برگزار می کند.

لحظه‌ها را درياب…
زندگی در فردا نه،
همين امروز است
پای در راه گذار
راز هستی اين است…

 

با حفظ فاصله لازم و ایمن و با رعایت موارد بهداشتی و شخصی

تمرین گام برداری ونفس گیری ( کوهنوردی سبک)

دوشنبه دهم مرداد۱۳۹۹ ساعت ۵عصر

آدرس:کرج عظیمیه -پای زنجیر