دماوند خاموش سخن نمی گوید

دماوند خاموش سخن نمی گوید

قسمت اول

دماوند خاموش سخن نمی گوید
به مناسبت سی تیر ماه ۱۳۸۷که قله دماوند به عنوان اثر ملی ثبت شد
قسمت  اول 
دماوند كهن ترين كوه تاریخ و حماسی ایران است ٫تاريخ قدمت زندگي دراين منطقه بيش از ۵ هزارسال مي باشد و ازنظر نژاد مردم اين منطقه نزديكترين اقوام به نژاد آريايي بوده ودر طول قرنها تاحدودي ديگر قوم هاي مهاجر به اقوام بومی این منطقه آميخته اند. دماوند همان طوركه درايران نماد ملي است درفراسوی مرزها نیز کوه ناشناخته نبوده وحداقل در ۵۰ساله اخير كوهنوردان خارجی زيادي اين قله راصعود كرده اند, (به هر حال تا این زمان یعنی سال ۲۰۱۸میلادی صعود به قله دماوند در زمان حکومت اسپهبد مازیار سال ۸۳۵میلادی یعنی ۱۱۸۳سال پیش و صعود به قله مون آگویل در زمان شارل هشتم پادشاه فرانسه ۵۲۶سال پیش انجام گرفته است. یعنی این که قله دماوند ششصدو پنجاه وهفت سال پیش از قله مون آگویل صعود شده است ) کتاب ۵اصل فراموش شده محمدی فر .شاید روزی مردمان ایران زمین دماوند را در افسانه ها وداستانها سینه به سینه نقل و شنود می کردند و حتی موفق به دیدار این قله زیبا و با عظمت نمی شدند.
یکی کوه دیدم سر اندر سحاب سپری است گفتی ز خارا بر آب فردوسی
بی تردید زماني صعود به قله دماوند وهم انگيز ودرزمره خيال وآرزو بشمار مي رفت وتنها مردان دلير وكوهنوردان بي باك وشجاع درصدد دست يافتن به اين ديو سفيد مخروطي شكل ومرتفع بودند تابه هر وسيله گامهاي استوار خود را براين قله بگذار ند.
ای دیوسپید پای در بند ای گنبد گیتی ای دماوند . بهار
بی شک نخستين صعود انسان به يك كوه با عظمت وآتشفشانی ،نقطه عطفی است درتاريخ كوهنوردي ايران (اولین ایرانی در سال ۱۲۴۸ خورشیدی بنام قربان به عنوان راهنمای محلی از اهالی رینه بوده است . کتاب تاریخ کوهنوردی محمدی فر) از آن پس اندیشه صعود به این کوه با شکوه بتدریج در جامعه کوهنوردی شکل گرفت ,ولی اکنون هجوم انبوه گردشگران و اقشار مختلف مردم به دامنه ها و جبهه های مختلف دماوند از قدر منزلت این قله سترگ کاسته و متاسفانه تخریب فرسایش خاک ,گیاهان, وجود معادن , جاده سازی و دسترسی عمومی به کمر بندی و ارتفاعات آن براحتی میسر گردیده است . متاسفانه زندگی ماشینی و نیازهای واقعی و گاها کاذب انسان عرصه حیات و موجودات را دچار قید وبندکرده است , در روزگاران گذشته حرمت و جایگاه دماوند برای همگان عزیز بود و چنانچه کسی قصد صعود به این قله اسطوره و سترگ را داشت با اجرای تمرینات پیش نیازو برنامه ریزی چند روزه به منطقه صعود وارد می شد ولی اکنون بااحداث جاده و دسترسی محلی متاسفانه بخشی از کوه پیمایان با حذف اجرای برنامه های پیش نیاز وتمرین بروی قلل ۴۰۰۰ متری توسط تورهای گردشگری وگروهای کوهنوردی به یکباره برای صعود به این قله مراجعت نموده و گاها بخت و مهربانی طبیعت یار بوده, مقدمات و موفقیت صعود رابرای بخش اندکی تضمین می کند, به همین دلیل آمادگی جسمی و روانی برای یک صعود موفق مهیا ودر نتیجه آسیب پذیری و حوادث کاهش می یافت, ویا در سالهای اخیراین مخروط با عظمت به سبک مارتاتون چند ساعته صعود می شود,از اینرو کسانی که بدون تمرینات پیش نیاز به دماوند صعودمی کنند پس از آن انگیزه ای برای صعود به دیگر قلل و ارتفاعات ندارند, برکسی پوشیده نیست درسالهای اخیربرخی از نهادها و سازمانها با هدف توسعه ورزش کوهنوردی با راه اندازی برنامه های کوه پیمایی سراسری هزاران نفر از مردم را به صورت عمومی وخانوادگی به منطقه اعزام می کنندکه با توقف چند روزه در کمپ ها پیامدهای ناگوار زیست محیطی و آلودگی رابه همراه دارد , وانگهی شاید کوهها و قله ها دیگر ظرفیت و تحمل رفتارهاو خواسته های .نابجای مارا نداشته باشند,

ابراهیم فرجی پور
@kouhyaran

برچسب ها:

بحث و گفتگو

اولین نظر دهنده باشید “دماوند خاموش سخن نمی گوید”