صعود همنوردان کانون کوه به قله اورجین

صعود همنوردان کانون کوه به قله کلوگان

◀️ صعود به قله کلوگان از روستای امامه
🔺ارتفاع قله حدود۲۹۴۰ متر
🔹منطقه ( تهران/ جاده فشم)لواسان

تاريخ اجراي برنامه: ⏪ روز جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۹
✅ سرپرست برنامه :آقای علی موسوی
◀️کمک و مسئول هماهنگی و ثبت :نام آقای حسین گرجی
عکس آقای مصطفی امینی