صعود کوهنوردان کانون کوه به قله جارو

کوهنوردان کانون کوه روز جمعه هجدهم مهر ماه ۱۳۹۹ موفق شدند با حفظ پروتکل های بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی به قله جارو در اشتهارد کرج صعود کنند

تاریخ اجرا :هجدهم مهر ماه ۱۳۹۹

سرپرست : آقای موسی نوبهار

مسئول فنی :آقای  مصطفی تخیری

گزارش کامل برنامه بزودی

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)