صعود کوهنوردان کانون کوه به قله دماوند

صعود کوهنوردان کانون کوه به قله دماوند

صعود کوهنوردان کانون کوه به قله دماوند

تاریخ اجرا :۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

برای گرامی داشت یاد همنوردان جان باخته اسداله عافی و احمد نیک بیان

سرپرست : سیامک عینی

مسئول فنی : مهدی عباسی

🌸موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)
💐#کانونکوهدوستدارمحیطزیست🌿
@kanoonkoohgroup
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌷🌷🌷🌷