قله مهرچال مهر 1399

صعود کوهنوردان کانون کوه به قله مهرچال

کوهنوردان کانون کوه روز جمعه یازدهم مهر ماه ۱۳۹۹ موفق شدند با حفظ پروتکل های بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی به قله مهرچال صعود کنند

تاریخ اجرا :یازدهم مهر ماه ۱۳۹۹

سرپرستان : خانم فرخنده بوستانی و شکوفه چهار دولی

مسئول فنی : مصطفی تخیری

🌸موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)