فراخوان حضور مجازی در جلسه دورهمی کانون کوه

باشگاه کانون کوه برگزار می کند

به استقبال بهار می رویم

تاریخ برگزاری دورهمی :چهار شنبه ۲۷ اسفند۹۹

ساعت : ۲۰/۳۰الی ۲۲

🔸مکان :گروه واتساپ کانون کوه

🍀به امید دیدار شما پای سفره هفت سین کانون کوه در کنارهم وباهم اما متفاوت در فضای مجازی🌸🍀🌸🍀
✅روابط عمومی کانون کوه