گردهمايي بهاري و برنامه ديدار نوروزي

دوستان كانون کوه

✅ گردهمايي بهاري و برنامه ديدار نوروزي
دوستان كانون کوه
روزشنبه هفتم فرودین ۱۴۰۰ در باغ گیاه شناسی گرد هم امدند تا ضمن دیدار نوروزی سال جدید با انرژی آغاز کنند

این برنامه را به فال نیک می گیریم تا سال جدید را با رعایت پروتکل های بهداشتی بتوانیم برنامه طبیعت گردی خودرا ادامه بدهیم

فروردین ۱۴۰۰

موسسه فرهنگي ورزشي دوستداران قله ها و طبيعت( کانون کوه)