گزارش برنامه های کوهنوردی


گزارش برنامه کوهپیمایی خط الراس فیلبند به قله المیستان تاریخ اجرا:سوم خرداد۹۹

گزارش صعود شبانه به قله توچال تاریخ:۱۴خرداد۹۹

گزارش صعود به قله منار تاریخ:۱۶خرداد۹۹

گزارش صعود به قله ایوانه تاریخ:۳۰خرداد۹۹

گزارش پیمایش خط الراس دار آباد به منار تاریخ اجرا : ۱۴  الی ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله هفت خوان تاریخ اجرا:هفتم شهریور ماه ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله دماوند شمالشرقی تاریخ:۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

گزارش صعود شبانه به قله توچال پیش برنامه دماوند تاریخ اجرا: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله کهار تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۵/۱۷

گزارش صعود به قله کلکچال تاریخ:۲۸آذر ۱۳۹۹

گزارش صعود به علم کوه تاریخ اجرا ۱۴ الی۱۷ شهریور ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله آتشکوه تاریخ:۳۰ آبان ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله پهنه حصارتاریخ دوم آبان  ماه ۱۳۹۹

گزارش صعود به قله جاروتاریخ اجرا:۱۳۹۹/۰۷/۱۸

گزارش صعود به قله خونکهار ۱۹بهمن ۹۹