گزارش صعود به توچال از مسیر چهارپالون

گزارش صعود به توچال از مسیر چهارپالون

تاریخ:۱۷ بهمن ۹۹

اطلاعات کلی برنامه

شرح گزارش برنامه صعود به توچال

مطابق جدول برنامه بهمن ماه باشگاه دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه) صبح روز جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۹، طیق قرار ساعت ۳:۲۵ در میدان کرج جنب سینما هجرت حاضر و منتظر مینی بوس شدیم. ماشین حدود ساعت ۳:۳۵ رسید .دوستان کرجی ده نفر بودیم، دو نفر دیگر یکی در میانه ی راه کرج به تهران و دیگری طبق معمول همیشه در تهران روبروی ایران فیلم سوار شدند. قرار بود که سه نفر از دوستان ساکن تهران هم پای کار یعنی پای مجسمه شروین (دربند ) به ما بپیوندند. ساعت حدود ۴:۴۰ در پای مجسمه بودیم.

با دوستان تهرانی تیم ۱۵ نفره است .هنوز سپیده سر نزده بود. حدود ساعت ۴:۵۰ استارت کار زده شد.

مسیر مستقیم یه سوی کوه را در پیش گرفتیم. بعد از حدود نیم ساعت در جای نسبتا مسطحی ایستادیم تا معارفه انجام شود. بعد از معارفه و تعیین سرقدم، عقب دار، عکاس و گزارش نویس برنامه، به حرکت در مسیر شیرپلا ادامه دادیم. سردی هوا معمولی بود. برفها آب شده بودند اینجا و آنجا به صورت پراکنده سطوح یخی کوچک دیده می شد.

در آخرین قهوه خانه اول مسیری که سیم بکسل و یا طنابهای حمایت نصب شده اند پنچ دقیقه ای فرصت برای استراحت ، تعویض لباس، نوشیدن آب یا خوردن تنقلات بود. حالا دیگر مسیر سنگلاخی و نسبتا دشوار  اما آشنا به سوی شیرپلا آغاز شده بود.

اینجا هم خبری از برف نبود ،تنها در کناره ها ومخصوصا کنار آبشار و رودخانه آثار بارش برف ماندگار شده بود.ساعت حدود ۷:۴۰ دقیقه به “شیرپلا”رسیدیم.

به داخل سالن غذا ی پناهگاه سر کشیدیم شلوغ بود. قرار شد بیرون صبحانه بخوریم، سردی هوا قابل تحمل بود.درهمان نزدیکی وکنار درختان در سمت راست مسیر گوشه ی نسبتا مسطح و دنج را برگزیدیم د،ضمن خوردن صبحانه سرپرست و مسئول فنی  با توجه به گزارش هواشناسی که از قبل داشتیم مبنی بر این که سردی بیشتر هوا و افزایش سرعت باد و بارش برف را در ساعات نیمه ی روز پیش بینی کرده بود در چند وچون تغییر مسیر بودند، تیم سرحال و قبراق بعد از صرف صبحانه آماده ی حرکت بود.

بالاخره حدود ساعت ۸ طبق برنامه مسیر چارپالون را در پیش گرفتیم. یعنی از پشت پناهگاه و مسیر سمت راست وشرق مسیر امیری.

شیب همچنان تند و تندتر می شود، فعلا خبری از باد نیست، اما آسمان نیمه ابری ست و خورشید سرد و سر در گریبان خود دارد. اندک اندک آسمان بیشتر چهره در هم می کشد. در طول مسیر طبق نظر مسئول فنی تقریبا هر یک ساعت زمانهای کوتاه ۵ دقیقه ای سرپایی برای استراحت و نوشیدن مایعات و… داشتیم.

سردی هوا افزون می شد ، ساعت حدود .۱۰٫یک تایم ده دقیقه ای مکث برای آمادگی خیز اصلی و سوار شدن بر یال اصلی بود. شیب نسبتا تندتر شد.

حالا روی یال بودیم، همانجا که محل تلاقی مسیر کلکچال و چشمه نرگس است. ،سوار شدن بر یال همانا و زمزمه های آشکار باد همان .پرده ی نازک مه کم کم گسترده تر می شد. دوستان علیرغم هر دم افزون شدن سردی هوا و سختی مسیر از فکر ثبت این لحظات غافل نمی ماندند. مسئولان برنامه با عیان تر شدن صدای باد و پر رنگ شدن پرده ی مه، تیم را به مکث برای مجهز شدن به دستکش پر، عینک و کلاه طوفان فرا خواندند.

شدت یافتن سرعت باد با بارش برف بسیار سهمگین بود و از سرعت حرکت تیم می کاست. در این مرحله توانمندی روحی عقبدار تیم در کنار مسئول فنی برنامه بسیار مایه ی دلگرمی و یاری رسان بود. طبق نظر مسئول فنی، تیم باید نزدیک به هم حرکت می کردیم و مسئول ترک برنامه در فاصله های کوتاهی درستی جهت حرکت را کنترل می کرد. علیرغم کاستی بعضی تجهیزات بعضی نفرات، هماهنگی و توانمندی ۹۰ درصدی اعضای تیم چشمگیر بود. غلیظ شدن مه و محدود تر شدن حوزه ی دید، کم وبیش باعث انحراف مسیر می شد اما کنترل زود به زود ترک توسط مسئول ترک بسیار ارزشمند بود وما هیچگاه از مسیر خارج نشدیم.هرچند که این کار آسان نبود و برای در امان ماندن مسئول ترک از شدت سیلی  برف و باد چند نفر در اطراف او قرار می گرفتیم.

حدود صد متر مانده به قله دو نفر از دوستان کمی سر درد داشتند، اما با هدایت مسئول فنی و عقبدار، حمایت دوستان دیگر ضمن حرکت از آنها بیشتر شد این کمبود و کاستی ها هیچگاه موجب توقف و درگیر شدن همه ی تیم با آن نشد.

دیدن میله های مسیر قله نزدیکی به قله را نوید می داد.یکی دیگراز دوستان به علت یخ زدن عینک (و البته نداشتن عینک توفان) در اثر شدت یافتن کولاک و کم شدن دید، آرامتر از افراد تیم حرکت می کرد. اما عقبدار تیم از او نیز غافل نبود .

. شدت باد لحظه به لحظه سهمگینتر می شد ساعت حدود۱۳:۴۵ به قله رسیدیم. در جانپناه فلزی توچال تنها یک نفر از تیم امداد حضور داشت که در وسط جان پناه چادرکوچکی یرپا کرده بود. او به ما هشدار داد تا سرعت باد به ۶۰ کیلومتر درساعت نرسیده خودمان را به ایستگاه ۷ برسانیم. با احتیاط لحظاتی به خارج از جان پناه آمدیم و در در پناه ضلع شرقی جان پناه موفق به گرفتن چند عکس یادگاری شدیم و بعداز توقف کوتاه به سوی ایستگاه ۷ روانه شدیم، مسیر فرود پوشیده از برف و یخ بود ، هیچگونه رد پا یی بر برف نبود

شلاق باد و برف از طرفی و فکر به موقع رسیدن به تله کابین، تمرکز ذهن را بر هم می زد و کم وبیش باعث انحراف از مسیر می شد. دوستان با هشدار به موقع هدایت و حمایت از تیم را به کمال رساندند. ساعت ۱۴:۴۰ در ساختما ن تله کابین بودیم .کسی آنجا نبود جز دو جوان که ازصعود به قله منصرف گشته بودند، تنها مشتریان ما بودیم و این بهترین هدیه بود. ایستگاه ۵ کمی معطلی داشتیم اما به فاصله ی ۲۰ دقیقه سوار شدیم تا رسیدن به پارکینگ و ایستگاه صفر، دوبار تله کابین را به علت شدت باد متوقف کردند و در این حین باد با شدت کابین را تکان می داد. حدود ساعت۱۶:۳۰ بعد از خداحافظی از بعضی از دوستان تهرانی به ماشین سوار شده و به سوی کرج روانه شدیم.

نقد برنامه

 نقد برنامه:

الف -مهم ترین ویژگی مثبت برنامه: ۱-زمانبندی درست از ابتدای حرکت تا آخر برنامه ۲- هماهنگی بالای تیم به لحاظ توانمندی

۳- الف- تسلط مسئول جی پی اس برنامه بر ترک مسیر

ب -نکات ضعف برنامه: ۱-کمبود بعضی از تجهیزات مانند دستکش پر و عینک طوفان ( که البته اثر این کمبود برای همه یکسان نبود )

۲- طرح بحث انتخاب مسیر در تیم که موجبات تشتت فکری بعضی از افراد تیم را فراهم می کرد.

كــــــــــــــــــــــــــــروكي و نقشه

کروکی نقشه

نام و نام‌ خانوادگي تهیه كننده: شکوفه چهاردولی     مقياس :متر     منبع: استفاده از برنامه  ViewRangerو همچنین استفاده از سایت www.wikiloc.com

نكات :

۱- شمال جغرافيائي    ۲- تعداد مسيرهاي صعود    ۳- متمايز كردن مسيرهاي زمستاني و تابستاني    ۴- اسامي و محل چشمه‌هاي دائمي و رودخانه‌ها    ۵- محل جانپناهها، اطاقكهاي مصنوعي و برقراري كمپ    ۶- ارتفاعات اطراف با ذكر مشخصات درصورت امكان     ۷- ديواره و يخچالهاي دائم

تعداد نفرات شرکت کننده:۱۵ نفر

اعضای باشگاه:۱ – سیامک عینی ۲-مجید عربی ۳- شکوفه چهاردولی۴- حقیقت حجتی ۵ – کامران شهریاری ۶-نظام خامسی ۷- غلام کریمی

۸ -اعظم افشار ۹- فرهاد مختارپور ۱۰-موسی نو بهاری ۱۱- نبی الله لطفی۱۲- مینا حسینی

مهمان:۱۳- سعید یعقوبی کیا ۱۴- اسدالله فیض ۱۵- احمد طاقع

امضاء گزارشگر یا تهیه کننده: مینا حسینی  با همکاری خانم چاردولی                                      امضاء سرپرست برنامه :مجید عربی

                                                                                 تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

باشگاه کانون کوه ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

برچسب ها:, , ,

بحث و گفتگو

اولین نظر دهنده باشید “گزارش صعود به توچال از مسیر چهارپالون”