گزارش صعود به قله ناز

گزارش صعود به قله ناز

تاریخ اجرا:بیست ویکم شهریور ماه ۱۳۹۹

برنامه کوهپیمایی صعود به قله ناز

تاریخ بیست ویکم شهریور ماه ۱۳۹۹

منطقه:کرج جاده چالوس بخش آسارا  محله سیرا روستای  کلوان

نوع برنامه:کوهنوردی متوسط

مدت برنامه:یک روزه

دیباچه

قله ناز

قله دراستان البرزجاده چالوس بخش اسارا درشمال غربی روستای کلوان قرارداردباارتفاع ۴۱۰۸مترازسطح دریا قراردارد..

گزارش صعودیک روزه قله نازجایگزین قله سات درطالقان.

برنامه قله نازکه  به علت شرایط کرونای  جایگزین برنامه سات شده بود اجرای این برنامه در دستورکار باشگاه قرار گرفت  وهمنوردان باشگاه کانون کوه صبح روزجمعه  بیست ویکم شهریور۹۹ساعت ۴٫۳۰دقیقه بایک دستگاه مینی بوس ۲۷نفره از کرج به سمت جاده چالوس حرکت کردند و باگذشت ازجاده چالوس وپل خواب  ساعت ۵ وارد جاده فرعی سمت چپ روستای سیراواویزر شدند

 

ساعت ۵۰/۵ دقیقه به محل جاده لیلستان واول جاده حرین رسیده واز ماشین پیاده شدند همنوردان  بابر داشتن کوله هادرجاده به سمت حرین ادامه حرکت دادند

ودرساعت ۷صبح به اولین تونل معدن سنگ رسیدیم دراین محل کمی نرمش توسط اقای دلالت انجام گردیدوسپس بامعرفی همنوردان ومعرفی سرقدم. عقب دار. کمیته فنی. عکاس ومحیط زیست وبهداشت درساعت ۷٫۱۰دقیقه حرکت به سمت پناه گاه سیادرازجاده اغاز گردیددرساعت ۹به پناه گاه سیادررسیدیم

دراین محل برای صرف صبحانه بمدت ۳۰دقیقه توقف کردیم  پس ازصرف صبحانه ساعت ۹٫۳۵حرکت بسمت قله شروع شد برای رسیدن به قله  بادومرحله استراحت درطول مسیربه قله توقف  داشتیم .

درساعت ۱۳٫۲۰تمام ۲۱همنوردبه سلامت وهمزمان به قله۴۱۰۸متری نازرسیدندبه علت ابری بودن هواوناپایداری پس ازگرفتن  عکس درساعت ۱۳٫۴۰برگشت اغاز گردید وساعت ۱۵٫۲۰دربین راه محل گرزنومدت ۴۵دقیقه برای صرف نهارواسراحت کردیم  پس ازصرف نهارحرکت به محل سوارشدن مینی بوس شروع و باگذشت ازچشمه دره ورزن بابرداشت اب به راه ادامه داده بآگذشت ازجاده معدن وحرین همگی همنوردان باسلامت. درساعت ۱۹٫۱۰دقیقه به مینی بوس رسیدند ساعت ۱۹٫۳۰به سمت کرج حرکت کردیم  به علت  ترافیک سنگین در جاده چالوس زمان زیادی درراه تلف گردید..

. درپایان ازتک تک شرکت کنندگان دراین برنامه صبوری پیشه کرده وباهمکاری خوبشان بنده راشرمنده خودشان کردند.. به امیدسربلندی همگی دوستان

اطلاعات کلی برنامه

ارتفاع قله:  ۴۱۰۸   

ارتفاع پای کار:۲۲۰۰

مدت زمان صعود: ۷:۱۰ ( زمان پیدا شدن از خودرو تا قله )

مدت زمان فرود: ۴:۲۰ ( از قله تا خودرو)

مسافت طی. شده رفت برگشت..

۳۸۴۶۸٫٫٫٫گام…۲۶۹۲۷٫٫مترمحاسبه طبق گام شمار تلفن همراه میباشد تقریبا نسبی است.

سرپرست برنامه : کاطم شفیعی

کمک سرپرست:عظیم آشتیانی

مسئول فني: مصطفی تخیری

جلودار: بهروز پدرود

عقب دار: سهراب اعظمی

مسؤل رعایت پروتکل های بهداشتی:آقای امینی

پشتیبان برنامه: آقای فرهاد حسینی

عکاسان  : عربی ،تخیری،شفیعی ودایی حسین

تعداد شرکت کننده:۲۱نفر

اسامی شرکت کنندگان در این برنامه: 

۱-کاظم شفیعی ۲-اصغر شمسی ۳-سهراب اعظمی۴-عظیم آشتیانی۵-مصطفی تخیری‌۶-مجید عربی۷-اعظم افشاری۸-رضا امینی۹آرش مقامی-۱۰احسان مالمیر-۱۱شکوفه چهاردولی۱۲حسین موسوی -۱۳-مجتبی نوفلی۱۴-نسرین خلیلی ۱۵-صابر دلالت۱۶-اصغر سعادتی-۱۷ غلام محمد کریمی-۱۸بهروز پدرود-۱۹مینا حسینی ۲۰-فرخنده بوستانی۲۱-صادق امیری

گزارش نویس:  کاظم شفیعی

شهریور ماه ۱۳۹۹

موسسه فرهنگی ورزشی  دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)

بحث و گفتگو

اولین نظر دهنده باشید “گزارش صعود به قله ناز”