۳۰ اکتبر روز جهانی مربی ورزش

۳۰ اکتبر روز جهانی مربی ورزش

۳۰ اکتبر روز جهانی مربی ورزش را به تمام مربی های عزیز و دوست داشتنی بخصوص مربیان زحمتکش کانون کوه تبریک می گوئیم

استان حسن نجاریان در اردوهای آموزشی تیم کارل مارکس

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)”

برچسب ها:,

بحث و گفتگو

اولین نظر دهنده باشید “۳۰ اکتبر روز جهانی مربی ورزش”