قله پهنه حصار

صعود همنوردان کانون کوه به قله پهنه حصار

کوهنوردان کانون کوه روز جمعه ۲۷تیرماه ۱۳۹۹موفق شدند به قله ۳۴۰۰ متری پهنه حصار در جاده چالوس صعود کنند

سرپرست برنامه ، آقای صابر دلالت

مربی برنامه آقای سیامک عینی