کوهنوردان  کانون کوه موفق شدند  روزجمعه 18 بهمن 1398 به قله بورا در استان البرز کرج: جاده چالوس-  روستای کندر با تعداد21همنورد صعود کنند

سرپرست برنامه:  آقای خیراله سبحانی

اسامی همنوردان:صعود کننده

1-خیراله سبحانی 2- سیامک عینی 3- حسین نیستانکی 4- سهراب اعظمی 5- صابر دلالت 6- امیر معقول 7- اصغر محمدی 8- مسعود میرعزیزیان 9- احسان مالمیر 10- اصغر شمس 11- مرتضی معینی 12- رضا تهمورثی 13- ابراهیم ساغرپور 14- محمد احمدی 15- احسان رضایی 16- مهدی عطاپور 17- اعظم انگورانی 18- لیلا شهوندی 19- مهین رستمی 20- فرخنده بوستانی 21- سید مجید عربی