کوهنوردان  کانون کوه موفق شدند  در بیست دوم شهریور 1398با تعداد 18 همنورد  به قله آتشکوه بر روی خط الرأس بزرگ البرز مرکزی در استان تهران٬ شهرستان شمیرانات٬ بخش لواسان روستای افجه صعود کنند

سرپرست برنامه آقای کامبیز نیارپرست

اسامی همنوردان:صعود کننده به قله اتشکوه

1-سیامک عینی2-مصطفی تخیری3-خیراله سبحانی4-امیر معقول5-الهام مشفق6-شکوفه چهار دولی7-مینا حسینی8-کامبیز نیاپرست9-علی اصغر فیض ساکی10-مهری مراد پور11-احمد طاقه12یزدان نور بخش-3 بهروز پدرود14-ابوالفضل توسلی15-زهرا پناهی16-اسداله عفافی17نوید اسکندریان18-سپهر ساغری

لینک کوتاه: yun.ir/dcqql2
صعود کوهنوردان  کانون کوه به قله آتشکوه صعود کوهنوردان  کانون کوه به قله آتشکوه صعود کوهنوردان  کانون کوه به قله آتشکوه صعود کوهنوردان  کانون کوه به قله آتشکوه صعود کوهنوردان  کانون کوه به قله آتشکوه