◀️دومین کلاس آموزش مجازی در باشگاه کانون کوه برگزار شد
در شرایط قرطینه برای استفاده بهتر از این شرایط با تلاش کار گروه فنی و آموزش دومین کلاس مجازی( سازماندهی صعود ) توسط آقای حسین صالحی مدس رسمی فدراسیون کوهنوردی در تاریخ ۹۹/۱/۲۷ روز چهار شنبه از ساعت ۱۸ تا 20 در گروه آموزش مجازی کانون کوه در شبکه اجتماعی واتساب برگزار گردید
کلاس آموزش مجازی با استقبال خوب همنوردان روبرو شد که نزدیک 40 نفر از جمله اقایان دانیالی و خانم هادوی از هئیت شرق حضور داشتند
کلاس مجازی که دومین بار برگزار شد یک نوع تجربه کرونای بود که دوستان پای صحبت های مدرس کلاس جناب آقای صالحی نشستند تا در کنار هم از این کلاس استفاده کنند کلاس برای دوستان قابل استفاده بود چون آقای صالحی توانستند به زیبای هم با فایل صوتی و هم با تصاویر تجربیات خودشان را در اختیار همنوردان بگذارند

🗻🗻🗻🌿🌿🌿🌿
#کانون_کوه_دوستدار_محیط_زیست
@kanoonkoohgroup

لینک کوتاه: yun.ir/nz6ep1
دومین کلاس آموزش مجازی سازماندهی صعود در باشگاه کانون کوه برگزار شد دومین کلاس آموزش مجازی سازماندهی صعود در باشگاه کانون کوه برگزار شد دومین کلاس آموزش مجازی سازماندهی صعود در باشگاه کانون کوه برگزار شد دومین کلاس آموزش مجازی سازماندهی صعود در باشگاه کانون کوه برگزار شد دومین کلاس آموزش مجازی سازماندهی صعود در باشگاه کانون کوه برگزار شد