✅یاران و فاتحان کارل مارکس، در یک قاب
✅جای استاد نجاریان و آقای زکریا خالی


◀️صعود شبانه همنوردان کانون کوه به قله توچال ( پیش برنامه خط الراس دارآباد به منار ( پل خواب جاده چالوس)

🌼 9 خرداد1399
سرپرست برنامه: آقای کامبیز بختیاری
عکاس : خانم شکوفه چهار دولی

لینک کوتاه: yun.ir/3nk18a
یاران و فاتحان کارل مارکس، در یک قاب یاران و فاتحان کارل مارکس، در یک قاب یاران و فاتحان کارل مارکس، در یک قاب یاران و فاتحان کارل مارکس، در یک قاب یاران و فاتحان کارل مارکس، در یک قاب