✅ آگهی برنامه پیمایش خط الراس دارآباد به منار ( پل خواب جاده چالوس)

🗓تاريخ اجراي برنامه ؛ ۱۴ تا ۱۶ /۹۹/۳

◻️سرپرست برنامه: کامبیز بختیاری

زمان و محل حرکت:
◽️کرج: ساعت ۳ بامداد – میدان توحید
◽️تهران ساعت چهار بامداد – ایران فیلم

💵 هزینه :
هزینه برنامه باتوجه به حضور نفرات و تعداد آنها در زمان اجرای برنامه اعلام و اخذ می گردد.
لطفا اطلاعات خود را طبق درخواست پایین تکمیل فرمایید.
◽️نام و نام خانوادگی
◽️کد ملی
🚑شماره کارت بیمه
◽️محل سوار شدن
◽️شماره تماس
به صفحه شخصی آقای کامبیز بختیاری ۰۹۰۱۴۳۰۰۳۶۲ ارسال فرمایید.

⚫️افرادی که اعلام آمادگی کردند در گروه تلگرامی این برنامه عضو می‌شوند.⚫️

⛺️ وسایل مورد نیاز: کارت بیمه ورزشی، وسایل شخصی و لوازم و نیازهای یک برنامه سه روزه
توجه:

🎪 لیست لوازم شخصی و عمومی و فنی و تغذیه شامل:
۱- وسایلی که تیم پشتیبان برای نفرات و تیم خواهند آورد شامل تغذیه دوشبانه روز هرنفر، کیسه خواب هر نفر ، چادر برای نفرات تیم ، زیر انداز هر نفر ، برای هر چادر یک کلنگ و یک بیل برف ، طنابچه و کارابین هر نفر، البسه مورد نیاز هر نفر، یک و نیم لیتر آب برای هر نفر ، کوله پشتی دو روزه برای هر نفر، گتر برای هر نفر
توجه۱ : یک تخته چادر ، بیل برف و یک عددکلنگ را آقای عینی خواهند آورد و یک تخته چادر و یک کلنگ را به همراه کیت دارویی را آقای سرعتی و عباسی خواهند آورد.
توجه ۲: درصورت اعلام آمادگی نفرات بیش از شش نفر چادر سوم و… اضافه خواهد شد.

۲- دیگروسایل و لوازم شخصی افراد نیز به همراه تغذیه یک روزه از ابتدا (دارآباد) با کوله یک روزه خواهد بود و در ایستگاه ۷ برای ادامه مسیر کوله ها با کوله دوروزه به همراه چادر و …. عوض خواهد شد.
۳- کوله دوروزه و وسایل مورد نیاز و همراه آن را نیز ، دوستان در صبح روز چهارشنبه همراه داشته باشند و تحویل آقای تخیری بدهند که ایشان این وسایل را با همان وسیله ای که ما را به داراباد برده است به ولنجک برساند.

⏱آخرین مهلت نامنویسی: ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۱۳ / ۳ می‌باشد.

کارگروه فنی و آموزش
روابط عمومی موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)”
کانال کانون کوه https://t.me/kanoonkoohgroup

لینک کوتاه: yun.ir/5oj92b
برنامه پیمایش خط الراس دارآباد به منار ( پل خواب جاده چالوس) برنامه پیمایش خط الراس دارآباد به منار ( پل خواب جاده چالوس) برنامه پیمایش خط الراس دارآباد به منار ( پل خواب جاده چالوس) برنامه پیمایش خط الراس دارآباد به منار ( پل خواب جاده چالوس) برنامه پیمایش خط الراس دارآباد به منار ( پل خواب جاده چالوس)