🌷دریا شود آن رود که پیوسته روان است🌷

ستقبال از تیم موفق پیمایش خط الراس دارآباد به منار ( پل خواب در جاده چالوس)

تیم ۸ نفره همنوردان کانون کوه با سرپرستی آقای کامبیز بختیاری موفق شدند روز جمعه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۹ مسیر خط الراس دارآباد از شمال تهران تا منار ( پل خواب در جاده چالوس) کرج را با موفقیت به پایان برسانند
این تیم بعداز موفقیت در قله منار با یک تیم از همنوردان کانون کوه به سرپرستی اقای نیاپرست که روز جمعه به قله منار صعود کرده بودند مورد استقبال قرار گرفتند
تیم خط الرس دارآباد به منار (جاده چالوس) خرداد ۹۹
۱- سیامک عینی
۲- مهدی عباسی
۳- علی سرعتی
۴- الهام مشفق
۵- داود شعبانی
۶- آرزو اختری
۷- سعید کتابی
۸-کامبیز بختیاری
این موفقیت را به همنوردان عزیز تبریک می گوئیم
پیروز و پاینده باشید
🌺🌺🌺🌺🌺🍀🍀🍀🍀

🏔به امید روزها ی زیبا تر⛰⛰⛰⛰

خرداد ماه ۱۳۹۹
سرافراز و پاینده باشید
✅موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (( کانون کوه))

لینک کوتاه: yun.ir/hl2ctd
استقبال از تیم موفق پیمایش خط الراس دارآباد به منار استقبال از تیم موفق پیمایش خط الراس دارآباد به منار استقبال از تیم موفق پیمایش خط الراس دارآباد به منار استقبال از تیم موفق پیمایش خط الراس دارآباد به منار استقبال از تیم موفق پیمایش خط الراس دارآباد به منار