تاریخ اجراء: پنجم الی هفتم تیرماه سال۹۹

سرپرست برنامه: مهدی عباسی

نفرات شرکت کننده:

مهدی عباسی: سرپرست برنامه

کامبیز بختیاری: مسئول فنی

سیامک عینی: کمک سرپرست

علی سرعتی: مسئول ناوبری و کمک فنی برنامه

سعید کتابی: مسئول دوم ناوبری و جی پی اس

پشتیبان برنامه: آقای فرهاد حسینی

الهام مشفق: گزارش نگار

قله سوز چال
اعضای تیم پیمایش خط الراس دوبرار

دیباچه

موقعیت جغرافیائی: خط‎ الرأس مرتفع کوههاي منطقه فیروزکوه و البرز شرقی دوبرار می باشد که ارتفاع بلندترین قله آن ۴۱۵۰ متر است. خط ‎الرأسی پر فراز و نشیب و داراي ۲۵ قله مرتفع که ۸ قله آن بیش از ۴۰۰۰ متر ارتفاع دارند. جهت اصلی این خط ‎الرأس، شرقی- غربی و داراي طول تقریبی ۵۴ کیلومتر

و از جنوب روستاي پلور در جاده هراز آغاز و با تشکیل قلل مرتفع متعددي از جمله بزمچال یا چنگیزچال، پروانه، انگمار، دوبرار، سوزچال، قره داغ، به اسب گیرون و چهل چشمه و روستای کهنک در جاده فیروزکوه می‎پیوندد.

دریاچه هاي تار و هویر و رودخانه دلی‎چاي در جنوب خط الرأس و رودخانه نمرود و لاسم در شمال آن جریان دارند و از طریق یال و گردنه‎ي سیاه ریز به کوه پاشوره متصل و از سایر جناح‎ها کاملاً آزاد می‎باشد.

پیمایش خط الراس دوبرار بعد از قلل رخش

قلل پیمایش شده

به ترتیب از غرب به شرق: بزمچال، میانرود، نور، لاسم، چنگیزچال ۳و ۲ و ۱، پروانه ۱ و ۲ ، انگمار۴، ۳،۲،۱ ،دوبرار غربی و شرقی، سوزچال ، رخش۱و۲، کمرپشت ،قره داغ ۱ و قله شاه ورس، قره‎داغ ۲ ،اسب گیرون،کلاهون و چهل چشمه می باشد.

وجود پناهگاه و جانپناه:

در منطقه و مسیر پیمایش پناهگاهی وجود ندارد. در برخی نقاط مسطح مثل گردنه ها، قله پروانه، کمی بعد از قله دوبرار به سمت شرق، گردنه سوزچال بعد از قله هاي سوزچال، بعد از قله رخش و بعد از تیغه‎هاي و قله‎هاي قره داغ محل هاي صاف شده و سنگ‎چین شده جهت برپایی چادر و شبمانی وجود دارد.

نوع و ساختار سنگی منطقه:

ساختار سنگی این منطقه مثل سایر مناطق البرز داراي سنگ خارا و در اکثر مناطق کاملاً مستعد ریزش می‎باشد.

گونه‎هاي جانوري:

این منطقه به دلیل بکر و کم تردد بودن داراي گونه‎هاي مختلف پرندگان شکاري، بز کوهی، کل، خرگوش کوهی، کبک، گراز، گرگ، مار، عقرب می‎باشد که در طول مسیر از تقریبا تمامی گونه‎ها روئیت شد.

جاده دستیابی به مبدأ پیمایش از غرب به شرق خط الرأس:

معمول ترین راه پیمایش خط ‎الرأس دوبرار از جهت غرب به شرق و از روستاي زیار ، واقع در جاده هراز و بعد از پلور و یا کمی جلوتر از گردنه امامزاده هاشم که سوله اي نیمه تمام در کنار جاده علامت مشخص آن می‎باشد. جهت رسیدن به جاده هراز باید از شرق تهران خارج شده و در امتداد جاده جاجرود از شهرهاي بومهن، رودهن و دماوند گذر کرده و وارد جاده هراز (آمل) شد

روستاهاي اطراف:

در شمال و جنوب خط ‎الرأس روستاهاي زیادي هست که جهت فرود از هر یال منتهی به روستا باید از قبل آن مسیر را شناسایی کرده باشیم.

امکانات خدماتی و رفاهی:

جهت تهیه مواد غذایی و آشامیدنی بهتر است از مبدأ و یا فروشگاه‎هاي کنار جاده و امامزاده هاشم تهیه شود.

چشم انداز خط‎الرأس:

شمال: قله پاشوره، هلزم، عبرت

جنوب: دریاچه تار و هویر، کوهستان زرین‎کوه و قوچ

شمال غربی: قله دماوند (جبهه‎هاي جنوبی، جنوب غربی و غربی، دره یخار)، خط ‎الرأس دوخواهران، قله میشینه مرگ، نواحی البرز مرکزي و خلنو.

وضعیت خط‎الرأس در زمستان:

این خط ‎الرأس و قلل آن در زمستان صعود سخت و مخاطره انگیزي دارد. ریزش بهمن‎هاي پی‎درپی در جناح‎هاي شمالی و جنوبی به شدت در زمستان ادامه می‎یابد و دنباله آن تا اوایل بهار نیز وجود دارد. بر روي لبه خط‎الرأس نقاب‎هاي برفی بزرگی تشکیل می‎شود . صعود قلل منطقه به تجربه کافی زمستان و استفاده از وسایل کامل کوهنوردي نیاز دارد.

شرح گزارش برنامه:

پیرو هماهنگی های لازم قبل از اجرای برنامه در یک گروه مجازی زیر نظر آقای عباسی سرپرست محترم برنامه وظایف هرشخص و وضعیت چادرها مشخص گردید و برای سبک تر شدن کوله ها چادر و وسایل مشترک تقسیم شدند و مقرر گردید عصر چهارشنبه از کرج به سمت پلور حرکت کنیم و پای کار (معروف به پل مرغی) کمپ را برقرار کنیم و آقای فرهاد حسینی نیز به عنوان پشتیبان برای بدرقه تیم به همراه سازشون در منطقه حضور داشتند و انرژی مضاعفی به تیم بخشیدند.

پیمایش خط الراس دوبرار بعد از انگمار ۴

صبح روز اول

ساعت۶صبح تیم با سرقدمی آقای عباسی و عقب داری آقای سیامک عینی حرکت رو شروع کرده با کمی پیمایش داخل دره از غرب به شرق راه افتادیم و سپس با یک شیب تند به یال ابتدایی خط الراس ارتفاع گرفتیم. درست در همین شیب با یک صحنه بی نظیر از گله گراز مواجه شدیم که مورد حمله سگ گله قرار گرفته بودند و گویای حیات وحش منطقه بود.

نمای زیبا از دماوند سرفراز
گزارش تصویری از برنامه پیمایش خط اراس دوبرار
تیم پیمایش خط الراس دوبرار -بعد از قله شاه ورز

ساعت ۸و۴۵ دقیقه به ابتدای یال رسیدیم و اولین رخ قله زیبای دماوند نمایان شد و انرژی بالایی را به تیم منتقل کرد.برای رفتن به اولین قله باید مسیر کوتاهی را به سمت چپ رفته و همان مسیر را برگردیدیم. ساعت ۹ عکس با اولین قله ثبت شد و ادامه پیمایش از قله های میان رود، نور و لاسم گذشتیم. ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه در دشت لاسم یکی از همنوردان(آقای کتابی) به علت نامناسب بودن کوله شرایط ادامه مسیر و همراهی با گروه را نداشتند و با صلاحدید سرپرست و مسؤل  فنی از تیم جدا شده و همان مسیر را بازگشتند.

نمای قله دماوند
قله کلاهون

از زیبایی های این پیمایش رخ نمایی قله دماوند در سمت چپ مسیر است که دیدنش خستگی از تن برمیکند. قله بعدی قله چنگیزچال۳ بود که ساعت ۱۳ صعود شد. ناهار روز اول برای مدیریت زمان در استراحت های کوتاه روی قله صرف شد و در ادامه از قله های چنگیزچال ۲ و۱ عبور کردیم و بعد نوبت به قلل پروانه۱ و۲ بود که با انرژی تمام صعود شد.هوا آفتابی و کمی گرم بود.مسیر را ادامه دادیم، قله انگمار ۴ هم صعود کردیم و ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه سرپرست برنامه محل مناسبی برای شب مانی درست زیر قله انگمار۴ انتخاب کردند.

-تیغه های قره داغ
دوبرار غربی
محل شب مانی دوم (بین تیغه های قره داغ)

وجود برف چال وراه آبی که با یک بطری آب ایجادکرده بودند از نظر صرف وقت و استفاده از گاز برای آب کردن برف به صرفه بود.چادر ها را برپا کردیم و بطری های آب راه پر کردیم.با حرکات کششی فشار کوله ها را برداشتیم و آماده شام واستراحت شدیم. همراه با غروب زیبا ومنظره دلچسب دماوند روز اول را به  پایان رساندیم.

-بعد از تمام شدن تیغه های قره داغ و اسب گیرون
خط اراس دوبرار -قبل از چنگیز چال

روز دوم:

ساعت ۵ بیدار باش بود دیدن طلوع خورشید،قله دماوند و اقیانوس ابر گروه را برای ادامه پیمایش بیش از پیش مشتاق کرد. بعد از صرف صبحانه و جمع کردن چادر ها و کوله ساعت ۶:۳۰ آماده حرکت شدیم.بعد از یک ساعت قله یازدهم خط الراس دوبرار یعنی انگمار۳ صعود شد. دریاچه هویر در سمت راست مسیر با چشم اندازی زیبا نمایان بود.با کمی فاصله انگمار ۲ را با موفقیت صعود کردیم. وبعد از حدود ۱٫۲ کیلومتر به بلند ترین قله بین ۴ قله انگمار، یعنی انگمار۱ با ارتفاع ۴۰۳۶ رسیدیم.

پیمایش خط اراس دوبرا عبور از تیغه های قره داغ
قله انگمار
پیمایش خط الراس دوبرار عبور از تیغه های قره داغ

بعد از آن نوبت به قله های دوبرار غربی و شرقی است که بعد از حدود ۲ کیلومتر به دوبرار غربی میرسیم که فقط با سنگ چین مشخص شده است و باید ۱ کیلومتر دیگر طی شود تا به قله دوبرار شرقی برسیم که این قله با تابلو مشخص شده است و جزء معدود قله های این مسیر است که دارای تابلو می باشد. ساعت ۱۴ تا ۱۵ برای ناهار و آب کردن برف توقف داشتیم بعد از صرف ناهار صعود به قله شانزدهم یعنی قله سوز چال در ارتفاع ۴۰۶۰ با همت بالای گروه انجام شد سپس نوبت به قله های رخش یک و دو رسید. همچنان قله دماوند در میان اقیانوس ابر همچون نگینی فریبا  درسمت چپ مسیر می درخشیدو دریاچه هویر و تار نیز در سمت راست مسیر نمایان بود.           

عکاس آقای کامبیز بختیاری
پیمایش خط الراس دوبرار دوبرار غربی

ساعت۱۶ مسیر تیغه ایی معروف قره داغ را شروع کردیم لازمه عبور از این مسیر تمرکز بالا، تجربه دست به سنگ و نداشتن ترس از ارتفاع است. پیشنهاد می شود حتی الامکان از روی تیغه ها عبور کرده و کمتر تراورس کنید.  

پیمایش خط الراس دوبرار دوبرار غربی
عکاس خوش ذوق آقای کامبیز بختیاری
قله کلاهون

در ادامه مسیر پیمایش ارتفاع روبه کم شدن میرفت، دیگر دیدی نسبت به دریاچه های تار و هویر نداشتیم. قله کمرپشت یعنی قله نوزدهم مسیر را هم پشت سر گذاشتیم و بعد در ساعت۱۷ قله قره داغ۱ را صعود کردیم.

مسیر تیغه ای همچنان ادامه داشت. طبق صلاحدید سرپرست، قبل از قله شاه ورس کمپ شب سوم را در ساعت۱۸ برپا کردیم. بعد از برپایی چادرها مشغول آب کردن برف برای تهیه آب آشامیدنی شدیم و پس از صرف شام و کمی گپ و گفت دوستانه به استراحت پرداختیم و آماده ادامه مسیر برای روز سوم شدیم.

قله قسوزچال
پیمایش خط الراس دوبرار-قبل از چنگیز چال

روز سوم

ساعت ۵ بیدار باش و ساعت۷ حرکت به سمت قله شاه ورس را شروع کردیم و پس از آن مسیر تیغه ای و دست به سنگ را به سمت قله قره داغ۲ ادامه دادیم. پس از پایان مسیردست به سنگ، پیمایش بدون چالش و کاملا ایمن ادامه پیدا می کند. تیم تا ساعت ۱۴ تلاش خود را ادامه داد. پس از گذشتن از یک پهنه و دشت به سنگ چین رسیدیم که به علت اشتباه ناوبری آن را قله کلاهون فرض کردیم ، بنابراین تصمیم به فرود گرفتیم و مسیر شن اسکی را به سمت دره پیش گرفتیم و در ساعت۱۸ به روستای لی پشت رسیدیم و بخاطر اشتباه پیش آمده و اینکه ماشین برگشت در روستای کهنک منتظر گروه بود با  2ساعت معطلی سوار ماشین شده و به سمت تهران و کرج راهی شدیم

سفر چینی اقا کامبیز بختیاری
برنامه پیمایش خط اراس دوبرار
تیرماه ۱۳۹۹
قله انگمار یک
قله انگمار یک
پیمایش خط الراس دوبرار قله کلاهون

اطلاعات کلی برنامه

مسافت طی شده حدود ۴۷ کیلومتر

بالاترین ارتفاع قله دوبرار شرقی ۴۱۵۰ متر

سختی مسیر قبل از قله انگمار و تیغه های قره داغ می باشد و بقیه مسیر امن و بدون چالش است.

پیمایش از غرب به شرق و با ۳ شب مانی انجام شد.

نزدیک ترین مرکز اورژانش روستای لاسم

بدلیل عدم وجود چشمه در مسیر و وجود نقاب های برفی بهترین فصل صعود خرداد و تیر ماه می باشد با توجه به برف منطقه می باشد.

تقریبا در تمام طول مسیر وضعیت آنتن دهی مناسب می باشد.

نکته ای که قابل ذکر می باشد اینکه متاسفانه این خط الراس بدون متولی مانده و به همین دلیل مسیری که بیش از ۲۵قله با نام و ۱۰ قله بی نام دارد ، تنها ۳ عدد تابلوی راهنما برای معرفی قله ها وجود دارد.

گزارش گر: الهام مشفق

تیرماه ۱۳۹۹

لینک کوتاه: yun.ir/3jhj46
گزارش پیمایش خط الراس دوبرار گزارش پیمایش خط الراس دوبرار گزارش پیمایش خط الراس دوبرار گزارش پیمایش خط الراس دوبرار گزارش پیمایش خط الراس دوبرار