در آستانه انتشار کتاب ماندگاز از تجربیات کوهنوردی
هيماليا نوردي به تنهايي كاري است نيمه تمام كه با مكتوب ساختن روايت آن، به اتمام مي رسد. بر اين اساس، در تدارك كتابي هستم كه در آن زمينه صعودهاي خود را همراه با روايت خود از آنها به نگارش درآورم. همچنين، درس هايي را كه آموختم و خطاهايي را كه تكرار نكردم، به عرض مخاطبان خود خواهم رساند.
متن خبر در اینستا گرام عظیم

https://www.instagram.com/p/CDEHbvYgNtx/
لینک کوتاه: yun.ir/eqqzuc
کتاب عظیم قیچی ساز کتاب عظیم قیچی ساز کتاب عظیم قیچی ساز کتاب عظیم قیچی ساز کتاب عظیم قیچی ساز