صعود کوهنوردان کانون کوه به قله دماوند

تاریخ اجرا :۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

برای گرامی داشت یاد همنوردان جان باخته اسداله عافی و احمد نیک بیان

سرپرست : سیامک عینی

مسئول فنی : مهدی عباسی

🌸موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)
💐#کانونکوهدوستدارمحیطزیست🌿
@kanoonkoohgroup
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌷🌷🌷🌷

لینک کوتاه: yun.ir/culiud
صعود کوهنوردان کانون کوه به قله دماوند صعود کوهنوردان کانون کوه به قله دماوند صعود کوهنوردان کانون کوه به قله دماوند صعود کوهنوردان کانون کوه به قله دماوند صعود کوهنوردان کانون کوه به قله دماوند