کوهنوردان کانون کوه روز جمعه هفتم شهریور ماه ۱۳۹۹ موفق شدند با حفظ پروتکل بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی به قله هفت خوان صعود کنند

تاریخ اجرا :هفتم شهریور ماه ۱۳۹۹

سرپرست : کامبیز نیا پرست

مسئول فنی : مصطفی تخیری

🌸موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)
💐#کانونکوهدوستدارمحیطزیست🌿
@kanoonkoohgroup

لینک کوتاه: yun.ir/qx3va4
صعود کوهنوردان کانون کوه به قله هفت خوان صعود کوهنوردان کانون کوه به قله هفت خوان صعود کوهنوردان کانون کوه به قله هفت خوان صعود کوهنوردان کانون کوه به قله هفت خوان صعود کوهنوردان کانون کوه به قله هفت خوان