اطلاعیه تیم پشتیبان علم کوه

همنوردان ارجمند درود وسلام

امروز جمعه ۹۹/۶/۱۴ تیمی از باشگاه کانون کوه متشکل از شش نفر با سرپرستی کوهنورد توانمند آقای کامبیز بختیاری جهت صعود به علم کوه ازمسیرگرده آلمانها عازم منطقه کلاردشت (قرار گاه ونداربن )شدند
طی تماس با آقای بختیاری
کوهنوردان همگی با سلامتی
به * ونداربن * رسیده اند.

برای این عزیزان صعودی ایمن با تندرستی برایشان آرزومندیم.

تیم پشتیبانی باشگاه کانون کوه
جمعه ۹۹/۶/۱۴

لینک کوتاه: yun.ir/jt8eic
کوهنوردان کانون کوه در را علم کوه کوهنوردان کانون کوه در را علم کوه کوهنوردان کانون کوه در را علم کوه کوهنوردان کانون کوه در را علم کوه کوهنوردان کانون کوه در را علم کوه