کوهنوردان کانون کوه روز جمعه بیست ویکم شهریور ماه ۱۳۹۹ موفق شدند با حفظ پروتکل های بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی به قله ناز صعود کنند

تاریخ اجرا :هفتم شهریور ماه ۱۳۹۹

سرپرست : کاظم شفیعی

کمک سرپرست : عظیم اشتیانی

مسئول فنی : مصطفی تخیری

🌸موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)

لینک کوتاه: yun.ir/hj7an4
صعود کوهنوردان کانون کوه به قله ناز صعود کوهنوردان کانون کوه به قله ناز صعود کوهنوردان کانون کوه به قله ناز صعود کوهنوردان کانون کوه به قله ناز صعود کوهنوردان کانون کوه به قله ناز