به نقل از اتحادیه جهانی کوهنوردی UIAA

بیانیه جهانی کوهنوردان در خصوص مهمترین مسایل مربوط به کوهنوردی و صعود و در ۱۰ اصل تنظیم شده است.

  1. من با تفکر لزوم حفاظت از محیط کوهستان صعود می‌کنم.
  2. من مشتاقم تا هیچ اثری بر روی صخره ها و کوهستان در هنگام صعود به جا نگذارم و در صعودهایی که لازم به پیچ کردن صخره ها است (Bolted Climb) کمترین اثری از خود باقی بگذارم. هم چنین به آداب و رسوم محلی احترام می‌گذارم.
  3. من هر چه با خود به کوهستان آورده‌ام با خود حمل و باز می‌گردانم.
  4. من به فرهنگ و آداب و روسوم و عقاید محلی ها و ساکنین کوهستان و آبادی های مسیر احترام می‌گذارم.
  5. من به نحو مسئولانه‌ ای در قبال فرهنگ و قانون کشورهایی که از آن ها دیدن می‌کنم عمل می‌کنم.
  6. من با پذیرش اخلاق جوانمردی و صعود پاک و با رعایت قوانین مربوط به دوپینگ در رشته خود صعود می‌کنم.
  7. من در صورت لزوم و امکان به یاری دیگران خواهم شتافت. حتی اگر این امر مانع رسیدن من به قله یا بر هم زدن اهداف شخصی‌ام شود.
  8. من از ابزار تایید شده برای صعود استفاده می‌کنم و در محدوده توانایی های خود صعود می‌کنم.
  9. من به دیگر کوهنوردان در کوهستان احترام می‌گذارم و دانش خود را در اختیار آن ها قرار می‌دهم و به نقطه نظرهای آن ها توجه می‌کنم.
  10. من با مراعات منافع و حقوق سایر صعودکنندگان، به صعود خواهم پرداخت.

 

برداشت از: انجمن پزشکی کوهستان ایران
ترجمه: پويا سليمانی

لینک کوتاه: yun.ir/epk4re
بیانیه جهانی کوهنوردان بیانیه جهانی کوهنوردان بیانیه جهانی کوهنوردان بیانیه جهانی کوهنوردان بیانیه جهانی کوهنوردان