کوهنوردان کانون کوه روز جمعه یازدهم مهر ماه ۱۳۹۹ موفق شدند با حفظ پروتکل های بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی خط الراس اسپید چال -به مهر چال را پیمایش کنند

سرپرست آقای علی اکبر سرعتی اشتیانی

مسئول فنی برنامه آقای سعید کتابی

🌸موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)

لینک کوتاه: yun.ir/lts1ac
پیمایش خط الراس اسپید چال -به مهر چال پیمایش خط الراس اسپید چال -به مهر چال پیمایش خط الراس اسپید چال -به مهر چال پیمایش خط الراس اسپید چال -به مهر چال پیمایش خط الراس اسپید چال -به مهر چال