کارگروه فنی و آموزشی

جلسه مجازی نقد و بررسی برنامه صعود قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها در روز یکشنبه ۳۰ / ۶ / ۹۹ از ساعت ۱۹ الی ۲۱/۳۰ با حضور اعضای تیم و همچنین همکاران کارگروه فنی و آموزش برگزار گردید .
در ابتدا آقای کامبیز بختیاری سرپرست برنامه در گزارش خود به چگونگی انتخاب مسیر گرده آلمانها که از طرف آقای فرهاد امیری مربی سنگنوردی کانون کوه پیشنهاد شده و مورد تایید باشگاه قرارگرفته بود ، اشاره کردند .
در ادامه ایشان طی گزارشی از صبح جمعه ۹۹/۶/۳۰مطرح نمودند که اعضا تیم علیرغم تمام پیش بینی ها باخلف وعده قاطرچی ها و مسئولین ونداربن روبرو شدند و به علت این خلف وعده مجبور شدند همان روز کوله ها و بار سنگینی را با خود تا سرچال و در روز شنبه تا علم چال حمل کرده و کمپ خود را در سکوی زیر شانه کوه برقرار نمایند .
روز یکشنبه ۱۶ / ۶ /۹۹ صبح زود موقع حرکت بسمت ابتدای مسیر گرده آلمانها به تیم یازده نفره به سرپرستی آقای عباس علی نژاد برخورد کرده و عملا با آنها ادغام میشوند . در ادامه مسیر گرده آلمانها در ساعت ۸/۳۰ در محل دورکابی ، همنوردمان آقای یزدان نوربخش دچار آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه پاشنه و مچ پای چپ میشوند و قادر به حرکت نیستند .
برنامه صعود متوقف و به تیم پشتیبان اطلاع داده میشود . بعد از عبور و ادامه صعود تیم یازده نفره آقای علی نژاد ، اعضای تیم ۶ نفره کانون کوه در یک تلاش قابل ستایش و فداکارانه و با همکاری و روحیه قوی آقای یزدان نوربخش ، موفق می‌شوند طی ۱۷ ساعت تلاش ایشان را به کمپ مستقر در علم چال برسانند .
روز دوشنبه تا ظهر تیم در علم چال منتظر و معطل وعده های تو خالی پرواز بالگرد از هلال احمر و امداد کوهستان میماند .
بعد از قطعی شدن عدم پرواز بالگرد برای انتقال مصدوم ، اعضای تیم و فرد مصدوم تلاش خود را برای انتقال آقای یزدان نوربخش از علم چال به سرچال آغاز کردند و با کمک و رسیدن تیم پشتیبان که از کرج خودشان را به منطقه رسانده بودند و بخصوص رسیدن تیم امداد دیگری به سرپرستی آقای رسول نقوی بهمراه قاطر و نفرات کمکی در محلی موسوم به دروازه بهشت ، بالاخره موفق میشوند در ساعت ۱۱ شب به سرچال رسیده و روز بعد مصدوم را با قاطر به ونداربن منتقل کنند . و بعد از هماهنگی با مسئول هلال احمر منطقه وی را به کرج و به پزشک برسانند .

در ادامه جلسه آقای فرهاد امیری مسئول فنی برنامه با اشاره به اهمیت و جایگاه دیواره علم کوه در مورد پیش برنامه ها و تمرینات مورد نیاز برای گرده آلمانها و انتخاب افراد تیم براساس این تمرینات توضیح داده و سپس در مورد رفتار انسان در ارتفاع و تاثیر آن در زنجیره سانحه نکاتی را مطرح نمودند . سپس ایشان عوامل مؤثر در حادثه مسیرگرده آلمانها را برشمرده و توضیح دادند .
مجموعه نظرات اعضای تیم در مورد جنبه های مثبت و منفی این برنامه و علل حادثه در انتهای گزارش می آید .
در ادامه جلسه اعضای تیم آقایان مهدی عباسی ، مرتضی معینی ، سعید کتابی و یزدان نوربخش پیرامون مسائل مختلف این برنامه نظرات خود را مطرح نمودند که در مجموع به شرح زیر می‌باشد :

الف – موارد و جنبه های مثبت برنامه :

۱- بعد از تعویق برنامه بمدت یک روز که بعلت نبودن قاطر و خستگی ناشی از حمل کوله های سنگین و همچنین شلوغی مسیر در روز شنبه بود ، وپس از استقرار در محل کمپ در علم چال زیر شانه کوه ، توسط مسئول فنی موارد مورد نیاز در صعود مسیر گرده آلمانها برای اعضای تیم یادآوری و مرور شد ‌.
۲ – متوقف کردن صعود بعد از وقوع حادثه و انتقال مصدوم از محل دو رکابی مسیر گرده آلمانها تا کف علم چال در سایه کار تیمی و گروهی و با فداکاری اعضای تیم و مقاومت و روحیه بسیار عالی شخص حادثه دیده امکان پذیر بود .
امداد برگشت از گرده آلمانها تا علم چال کار باارزش ، بزرگ و کم سابقه ای بود .
۳ – با طولانی شدن زمان امداد در ابتدای شانه کوه تصمیم درست سرپرست مبنی بر فرستادن دونفر ازهمنوردان به چادرهای کمپ برای آوردن غذا و پوشاک برای مصدوم و اعضای تیم تا با انرژی بهتری بتوانند خود را به کمپ مستقر در علم چال برسانند .
۴ – برخورد فعال سرپرست برنامه در اطلاع رسانی و خبر گرفتن از محل آنتن دهی در منطقه میان سه چال روی یال شانه کوه .
۵- اعلام بلافاصله و بموقع حادثه به تیم پشتیبان و برخورد فعال و مسئولانه این تیم در اعزام تیم پشتیبانی بفاصله چند ساعت به منطقه و نهایتا شبانه به سرچال .و همچنین تماس و ارتباط پیگیرانه تیم پشتیبانی با آقای دکتر مساعدیان رئیس امداد و نجات کوهستان کشور و امداد و نجات کرج و کلاردشت جهت انجام پرواز بالگرد که متاسفانه علیرغم تمام تلاشهای انجام شده مدیریت نا آشنا باکوهنوردی و مسائل پزشکی حوادث کوهستان در بخش تصمیم گیری در اینمورد با انجام این پرواز مخالفت کرد .

۶ – انتقال شبانه مصدوم ازمحل دروازه بهشت در علم چال به سرچال بوسیله قاطر که با پیگیری تیم پشتیبانی و سفارش آقای حسن نجاریان و همراهی و کمک آقای رسول نقوی ، آقای فرضی و…. امکان پذیر شد 

انتقال شبانه مصدوم ازمحل دروازه بهشت در علم چال به سرچال بوسیله قاطر

موارد و جنبه های منفی برنامه :

۱ – ادغام و قاطی شدن با تیم ۱۱ نفره آقای عباس علی نژاد در ابتدای مسیر گرده آلمانها .
اینکار باعث از بین رفتن تمرکز و کنترل سرپرست و مسئول فنی هر دو تیم بر روی نفراتشان شده و بعلت عدم آشنایی با توانائیهای نفرات تیم جدید توصیه های اشتباه به آنها شده و امکان خطر و حادثه را زیاد میکرد . ‌
بهتر بود تیم با فاصله گرفتن از تیم ۱۱ نفره ، کار خود را مستقل انجام می داد و جلو می افتاد. ( با توجه به اینکه تیم ۱۱ نفره قرار بود از حصارچال پایین بروند و در مسیر نیز وقت کافی داشتند هرچند آنها ساعت ۱۶ به قله رسیده بودند)

۲ – نداشتن دستگاه بی سیم .
وجود دستگاه بی سیم در ارتباط و اطلاع رسانی داخل منطقه می‌توانست ارتباطات را بین نفرات تیم آسانتر کند .
۳- نبودن قاطر و در نتیجه خستگی ناشی از حمل کوله های سنگین و همچنین فشار روحی ناشی از اضافه شدن یک روز به برنامه باعث شد بعضی از اعضا تیم از نظر روحی در وضعیت خوبی نباشند .
۴ – عدم اعلام درست میزان آسیب مصدوم در حادثه و توضیح وخامت وضعیت او از طرف سرپرست برنامه به مسئولین امداد کوهستان و هلال احمر در حدی که مسئول تصمیم گیری در باره پرواز بالگرد برای انتقال مصدوم را قانع و مجاب کند ( باید بقولی بزرگ نمایی میشد تا متولیان کاری انجام دهند) در مورد وضعیت مصدوم عدم امکان حرکت و راه رفتن او اعلام شده بود اما بهتر بود امکان شکستگی و خونریزی داخلی وخطرات ناشی از آن در بازگشت طولانی مدت از گرده آلمانها وعلم چال هم اعلام و گزارش می شد .
۵ – وجود برنامه صعود به دیواره علم کوه از مسیر فرانسوی ها در کنار برنامه گرده آلمانها و بلافاصله بعد از آن از طرف مسئول فنی برنامه باعث عدم تمرکز آقای فرهاد امیری روی مسائل و نکات ریز برنامه گرده آلمانها میشد .
۶ – عدم صراحت و وجود رودر وایسی از طرف مسئول فنی برنامه در مورد طرح مسائل و نکات مهم و تصمیماتی که احتمالا ایشان با سرپرست برنامه هم نظر نبودند .
۷ – فاصله گرفتن از محل کمپ اصلی در علم چال کنار خرابه جان‌پناه سابق و برقراری کمپ با فاصله زیاد از آن در سکوی زیر شانه کوه (این محل به نوعی نکته مثبت برای امداد و دسترسی آسان به منطقه بود)
۸ – نپوشیدن هارنس و تجهیزات فنی مربوطه در علم چال در صبح زود موقع حرکت باعث شد که در بین راه وقت تیم در این مورد گرفته شود .

جمعبندی

در ادامه جلسه آقایان عینی ، تخیری ، فرهاد حسینی و علی سرعتی از تیم پشتیبان نکاتی را مطرح و بسیاری از موارد. فوق را تایید و تکمیل نمودند .
در پایان تمامی دوستان بر این نکته تاکید نمودند که باوجود ضعفها و کاستی های موجود در امداد رسانی ارگانها و نهادهایی مثل هلال احمر و امداد کوهستان کانون کوه در کنار سایر باشگاهها باید در جهت ایجاد تیمهای قوی و با کیفیت امداد و نجات کوهستان توجه و تلاش بیشتری نمایند و در حوادث کوهنوردی بیشتر روی این تیمها حساب کنند .

 

با سپاس کارگروه فنی و آموزش

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)

کانون کوه دوستدارمحیط زیست

لطفا مطلب خودتان را به ایدی ما ارسال فرمائید
@koohsar۱

لینک کوتاه: yun.ir/kq4sa2
گزارش جلسه نقد و بررسی گرده آلمانها گزارش جلسه نقد و بررسی گرده آلمانها گزارش جلسه نقد و بررسی گرده آلمانها گزارش جلسه نقد و بررسی گرده آلمانها گزارش جلسه نقد و بررسی گرده آلمانها