گزارش اولین اردوی آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیانوردی و صعودهای بلند استان البرز

اولین اردوی آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیانوردی و صعودهای بلند استان البرز،به قله سایت با حضور ۱۳ نفر از داوطلبین و کوهنوردان استان البرز به شرح زیر انجام شد.
سرپرست برنامه: خسرو جمشیدی
مربی و مسول فنی برنامه: سعید کتابی
شرکت کنندگان خانم :حمیده خدابنده،فرخنده بوستانی،منا
شرکت کنندگان آقا : مهدی عباسی،علی سرعتی،حامد ،حمید جمشیدی،قاسم ندافی،رامین پور کشاورز،محسن آقایی،حامد ترکمان

اردوی آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیانوردی و صعودهای بلند استان البرز

حرکت از میدان کرج :۶صبح

رسیدن به محل شروع برنامه حصار : ۶:۳۰ صبح
انجام نرمش و صحبتهای جناب جمشیدی سرپرست برنامه در خصوص هدف از انجام اردوها و حرکت در ساعت ۶:۴۵ به سمت قله.
ساعت ۱۱ صعود قله.

اردوی آموزشی همالیانوردی استان البرز

حرکت به سمت پایین بعد از عکاسی و رسیدن به انتهای مسیر ساعت ۱۲:۴۵ تمامی شرکت کنندگان به سلامت رسیدند.
وسیله نقلیه مورد استفاده با توجه به شرایط خاص سواری شخصی و با رعایت فواصل لازم و استفاده از ماسک.

ارسالی و عکس ها از آقای سعید کتابی

عکاس سعید کتابی
لینک کوتاه: yun.ir/4l6838
برگزاری  اولین اردوی آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیانوردی و صعودهای بلند استان البرز برگزاری  اولین اردوی آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیانوردی و صعودهای بلند استان البرز برگزاری  اولین اردوی آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیانوردی و صعودهای بلند استان البرز برگزاری  اولین اردوی آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیانوردی و صعودهای بلند استان البرز برگزاری  اولین اردوی آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیانوردی و صعودهای بلند استان البرز