تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹

سرپرست برنامه :علی قدیری

🔹نوع برنامه :کوهنوردی متوسط
🔸منطقه: تهران،لتمال،کن،هریاس،سولقان،امامزاده داود
🔹مدت برنامه:۱روزه
🔷تاریخ اجرای برنامه ۲۱آذر ماه ۱۳۹۹
🔹سرپرست برنامه :آقای علی قدیری
🔷مسئول فنی برنامه : مصطفي تخيري
راهنما: حسن اسكندري
جلودار: رمزي .
عقب دار: حسين موسوي
🔺عکاسان : آقایان اسکندری ، قدیری
◀️پشتیبان برنامه: آقای فرهاد حسینی
🍀گزارش نویس:
🌼تعداد شرکت کننده: ١٧ نفر
اسامی شرکت کنندگان در این برنامه:
١-علی قدیری-٢-مجید قدیری٣ -حسن اسکندری٤ -بهروز پدرود٥-نبی اله لطفی ٦-حسین موسوی تبار٧- مصطفي تخيري ٨- عظيم آشتياني از باشگاه دوستداران طبيعت و قله ها و …… از باشگاه كوهيار اسلامشه

گزارش کامل برنامه بزودی
موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)

لینک کوتاه: yun.ir/sjriz8
صعود به قله آسیا ب بادی به مناسبت روزجهانی کوهستان صعود به قله آسیا ب بادی به مناسبت روزجهانی کوهستان صعود به قله آسیا ب بادی به مناسبت روزجهانی کوهستان صعود به قله آسیا ب بادی به مناسبت روزجهانی کوهستان صعود به قله آسیا ب بادی به مناسبت روزجهانی کوهستان