کوهنوردان کانون کوه روز جمعه ۲۸آذر ماه ۱۳۹۹ موفق شدند به قله کلکچال درتهران صعود کنند

تاریخ اجرا :۲۸آذر ماه ۱۳۹۹

سرپرست : آقای مجید عربی

مسئول فنی :آقای تورج خوش مشرب

گزارش کامل برنامه بزودی

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)

لینک کوتاه: yun.ir/knt1x2
صعود کوهنوردان کانون کوه به قله کلکچال صعود کوهنوردان کانون کوه به قله کلکچال صعود کوهنوردان کانون کوه به قله کلکچال صعود کوهنوردان کانون کوه به قله کلکچال صعود کوهنوردان کانون کوه به قله کلکچال