اعضای باشگاه کانون کوه

کوهنوردان کانون کوه روز جمعه ۲۸آذر ماه ۱۳۹۹ موفق شدند  خط الراس  قله کلکچال به قله توچال   درتهران  را پیمایش کنند

تاریخ اجرا :۲۸آذر ماه ۱۳۹۹

سرپرست : آقای سیامک عینی 

مسئول فنی :آقای مهدی عباسی

 

گزارش کامل برنامه بزودی

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)

لینک کوتاه: yun.ir/o3r6v5
پیمایش خط الراس کلکچال به توچال پیمایش خط الراس کلکچال به توچال پیمایش خط الراس کلکچال به توچال پیمایش خط الراس کلکچال به توچال پیمایش خط الراس کلکچال به توچال