کوهنوردان کانون کوه روز جمعه ۵دی ماه ۱۳۹۹ موفق شدند به قله دوبرار کرج صعود کنند

تاریخ روز جمعه ۵ دی ماه ۱۳۹۹

سرپرست : آقای بهروز پدرود

کمک سرپرست خانم زهرا پناهی

مسئول فنی :آقای سعید کتابی

 

گزارش کامل برنامه بزودی

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)

لینک کوتاه: yun.ir/0i0ly1
صعود کوهنوردان کانون کوه به قله دوبرار صعود کوهنوردان کانون کوه به قله دوبرار صعود کوهنوردان کانون کوه به قله دوبرار صعود کوهنوردان کانون کوه به قله دوبرار صعود کوهنوردان کانون کوه به قله دوبرار