کوهنوردان کانون کوه روز جمعه ۱۲دی ماه ۱۳۹۹ موفق شدند به قله آسمان کوه کرج صعود کنند

تاریخ اجرا روز جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹

سرپرست : آقای سعید کتابی

کمک سرپرست آقای موسی نوبهار

مسئول فنی :آقای سیامک عینی 

گزارش کامل برنامه بزودی

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)

لینک کوتاه: yun.ir/ok6z46
صعود کوهنوردان کانون کوه به قله آسمان کوه کرج صعود کوهنوردان کانون کوه به قله آسمان کوه کرج صعود کوهنوردان کانون کوه به قله آسمان کوه کرج صعود کوهنوردان کانون کوه به قله آسمان کوه کرج صعود کوهنوردان کانون کوه به قله آسمان کوه کرج