تسلیت به همنوردان ودوستان گرامی باشگاه کانون کوه

همنورد و دوست مهربان مان زنده یاد فرامرز شهریاری و عضو با شگاه کانون کوه از میان ما رفت

✅ ارغوان
ارغوان
اين چه راز يست كه هر بار بهار
با عزای دل ما می‌آيد؟
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
🌹 تسلیت به همنوردان ودوستان گرامی
دوستان و همنوردان گرامی
همنورد و دوست مهربان مان زنده یاد فرامرز شهریاری و عضو با شگاه کانون کوه از میان ما رفت

درگذشت جانسوز و غیر قابل باور همنورد عزیزمان آقای شهریاری را به همنوردان عزیز و به خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض مینماییم.

🌹یادش گرامی باد🌹
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

موسسه فرهنگی ورزشی باشگاه کوهنوردی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)

۱۳دی ماه ۱۳۹۹

لینک کوتاه: yun.ir/jgosi5
تسلیت درگذشت آقای شهریاری به خانواده محترم تسلیت درگذشت آقای شهریاری به خانواده محترم تسلیت درگذشت آقای شهریاری به خانواده محترم تسلیت درگذشت آقای شهریاری به خانواده محترم تسلیت درگذشت آقای شهریاری به خانواده محترم