آدرس: کرج، عظیمیه ، میدان کوهنورد، پای زنجیر

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است در جریده عالم دوام ما

لحظه‌ها را درياب…
زندگی در فردا نه،
همين امروز است
پای در راه گذار
راز هستی اين است..

با حفظ فاصله لازم و ایمن و با رعایت موارد بهداشتی و شخصی

کانون کوه” برگزار می کند

تمرین گام برداری ونفس گیری ( کوهنوردی سبک)

و این دوشنبه را با یاد و گرامی داشت یار مهربان همنورد و عضو موثر کانون کوه آقای فرامرز شهریاری
نیم ساعت زودتر ( لطفا توجه بفرمایید راس ساعت ۱۵ ⬅️ ۵⃣۱⃣ ➡️ ) به آدرس: کرج، عظیمیه ، میدان کوهنورد، پای زنجیر
حضور خواهیم یافت جهت هماهنگی ۰۹۱۲۱۵۰۶۶۴۹ نیستانکی
جهت هماهنگی ۰۹۱۲۱۸۹۲۳۳۸دلالت

باشگاه کانون کوه

لینک کوتاه: yun.ir/napr09
گرامی داشت یاد یار مهربان همنورد و عضو موثر کانون کوه آقای فرامرز شهریاری گرامی داشت یاد یار مهربان همنورد و عضو موثر کانون کوه آقای فرامرز شهریاری گرامی داشت یاد یار مهربان همنورد و عضو موثر کانون کوه آقای فرامرز شهریاری گرامی داشت یاد یار مهربان همنورد و عضو موثر کانون کوه آقای فرامرز شهریاری گرامی داشت یاد یار مهربان همنورد و عضو موثر کانون کوه آقای فرامرز شهریاری