گرامی داشت ۲۹ دیماه ۱۳۹۹ روز ملی هوای پاک در تمرین دوشنبه های قله عظیمیه کرج توسط همنوردان باشگاه کانون کوه

گرامی داشت ۲۹ دیماه ۱۳۹۹ روز ملی هوای پاک در تمرین دوشنبه های قله عظیمیه کرج توسط همنوردان باشگاه کانون کوه

مراسم بزرگداشت روز ملی هوای پاك امروز دوشنبه (۲۹ دی ماه) با حضور  کوهنوردان کانون کوه در کوه عظیمه کرج گرامی داشته شد

 امسال در حالی روز ملی هوای پاك گرامی داشته می شود كه این روز ها هوای کشور بخصوص کرج  بسیار آلوده است ،
امروزه شهروندان شهرهای بزرگ چندین  روز متوالی هوای ناسالم تنفس كردند كه به اعتقاد كارشناسان بروز پدیده وارونگی دما منجر به تشدید این وضعیت شده است، اكنون نیز درهفته ای كه به سر می بریم هوا ناسالم است 
حال در چنین شرایطی كه كلان شهرهای كشور به ویژه تهران با آن مواجه است ، هنوز اقدامات اساسی جهت بهبود وضعیت هوا انجام نگرفته است  ، مردم انتظار دارند كه مسولان متوالی  به وضعیت هوا سامان دهند.

 داشتن هوایی پاك و محیط زیستی سالم یكی از دغدغه های اصلی دنیای امروز استت  
لینک کوتاه: yun.ir/fz41na
گرامی داشت ۲۹ دیماه ۱۳۹۹ روز ملی هوای پاک گرامی داشت ۲۹ دیماه ۱۳۹۹ روز ملی هوای پاک گرامی داشت ۲۹ دیماه ۱۳۹۹ روز ملی هوای پاک گرامی داشت ۲۹ دیماه ۱۳۹۹ روز ملی هوای پاک گرامی داشت ۲۹ دیماه ۱۳۹۹ روز ملی هوای پاک