باشگاه کانون کوه برگزار می کند

گرامی داشت روز جهانی تالاب ها

برنامه طبیعت گردی دیدار از تالاب صالحیه نظر آباد

🔹مدت برنامه :۵ ساعت
تاريخ اجراي برنامه:
⏪ روز جمعه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۹
سرپرست برنامه و مسئول ثبت نام: علی قدیری
٠٩١٢١٨٩٣٢٢٤
◀️زمان و محل حرکت:
تهران:🕞 ۶/۴۵میدان آزادی روبروی ایران فیلم
کرج : ساعت ۷/۳۰ میدان توحید
لطفا برای اطلاع از ظرفیت و هر گونه هماهنگی با سرپرست و مسئول ثبت نام حد اکثر تا ظهر روز پنجشنبه ۱۶/ ۱۱/ ۹۹ تماس حاصل فرمایید
🔴 وسایل موردنیاز: لوازم اولیه طبیعت گردی ولقمه ساندویچ
#دوستدار_طبیعت_باشید
#باشگاه_کوهنوردی_کانون_کوه
@kanoonkoohgroup

تالابصالحیهنظر_آباد
لینک کوتاه: yun.ir/n1je49
برنامه طبیعت گردی دیدار از تالاب صالحیه نظر آباد برنامه طبیعت گردی دیدار از تالاب صالحیه نظر آباد برنامه طبیعت گردی دیدار از تالاب صالحیه نظر آباد برنامه طبیعت گردی دیدار از تالاب صالحیه نظر آباد برنامه طبیعت گردی دیدار از تالاب صالحیه نظر آباد