مربی بزرگ کوهنوردی ایران

گردآورنده:جناب آقای حسین نظر

فرشاد خلیلی خوشه مهر متولد ۳۰/۰۹/۴۲،کارشناس تربیت بدنی و مربی کوهنوردی، سنگ نوردی،اسکی و اسکی کوهستان و طراح و داور مسابقات ملی سنگنوردی و عضو تیم ملی کوهنوردی و سنگ نوردی بود. از وی مقالات و طرح درسهایی به جا مانده است.وی فعالیتهای کوهنوردی خود را ازسن ۲۰ سالگی آغاز نمود و مهارتهای خود را با گذراندن دوره ها و اخذ مدارک درجه ۲ سنگ نوردی، درجه ۲ یخنوردی، درجه ۳ اسکی و درجه ۳ اسکی کوهستان ارتقا بخشید. وی همچنین در سال ۱۳۷۰ با دریافت دیپلم الپینیسم از مدرسه کوهنوردی شامونی فرانسه و شرکت در ۴ دوره کلاسهای آموزشی مربیان فرانسوی سنگ نوردی در سالهای ۷۴-۷۱ و دو دوره آموزش اسکی کوهستان و مسابقات جهانی این رشته زیر نظر مربیان اسپانیایی)ISMCکمیته اسکی کوهستان اتحادیه جهانی کوهنوردی-UIAA- که در سال ۸۷ به فدراسیون جهانی اسکی کوهستان ISMF–تبدیل شد) در سال ۸۳، آموزه های خود را تداوم بخشید.وی پایه گذار رشته اسکی کوهستان در کشور می باشد وکارگروه اسکی کوهستان با هدایت وی از سال ۸۳ به زیر مجموعه های فدراسیون کوهنوردی اضافه شد. او یک معلم کوشا و پر تلاش بود و به این حرفه عشق می ورزید و طی سالها فعالیت آموزشی صدها نفر را آموزش داد.فرشاد خلیلی در سن ۴۰ سالگی ازدواج کرد و دارای یک فرزند پسر به نام فربد می باشد او درسن ۴۶ سالگی در حادثه ریزش بهمن در جاده شمشک به دیزین به همراه چند تن از شاگردانش هنگام تلاش برای نجات جان یک نفر از آنان به دیدار حق شتافت.

سوابق و مسئولیت های فرشاد خلیلی خوشه مهر

کوهنوردی

سرپرست نخستین صعود جبهه شرقی یال یخار دماوند۵۶۷۱ متر (زمستان ۷۵)

سرپرست صعود جبهه جنوبی دماوند۵۶۷۱ متر (زمستان ۷۷)

سرپرست صعود جبهه شمال شرقی دماوند۵۶۷۱ متر (زمستان ۷۷)

سرپرست نخستین تراورس خط الراس و قله پالان گردن ۴۲۵۰متر (زمستان ۶۷)

سرپرست نخستین صعود جبهه شمال غربی یال سرداغ دماوند۵۶۷۱ متر (زمستان ۶۹)

نخستین صعود زمستانی قله کمانکوه ۴۲۵۰متر و قله یخچال۴۱۵۰ متر (زمستان ۶۹)

نخستین تراورس قله شاه البرز از طالقان به الموت ۴۲۰۰متر (زمستان ۷۱)

سرپرست نخستین صعود گرده شمالی سن بران۴۱۵۰ متر (زمستان ۷۳).

صعود جبهه غربی دماوند ۵۶۱۷ متر (زمستان ۶۶)

سرپرست صعود قله خلنو (۲ بار) ۴۳۷۵ متر (زمستان ۷۷)

سرپرست صعود قله گل گل ۴۰۵۰ متر (زمستان ۷۳)

سرپرست صعود قله خلنو (۲ بار) ۴۳۷۵ متر (زمستان ۶۷)

وی همچنین صعود و فرودهایی با دوچرخه کوهستان به قلل مختلف از چمله دار آباد و سرکچال انجام داد

دیواره ها و سنگ نوردی

صعود زمستانی گرده آلمانها و قله علم کوه ۴۸۵۰ متر (زمستان ۷۳)

صعود دیواره شمالی قله علم کوه از مسیر مستقیم لهستانیها (سال۶۴)

سرپرست صعود دیواره شمالی قله علم کوه مسیر هاری رست و علایی (سال ۶۸)

سرپرست صعود دیواره شمالی قله علم کوه مسیر لهستانیها طبیعی۸۵۰ متر (سال ۷۰)

گشایش مسیر جدید در دیواره شمالی قله علم کوه با تیم ایتالیایی (سال ۷۹)

سرپرست گشایش مسیر گلهای وحشی در دیواره طزرجان به طول ۳۵۰ متر (سال ۷۱)

گشایش مسیر آذرخش در دیواره بیستون (سال ۷۲)

گشایش مسیر جدید در تیغه شمالی آزادکوه ۴۳۵۵ متر (زمستان ۶۷)

سرپرست صعود دیواره بیستون مسیر قوش (زمستان ۷۰)

سرپرست گشایش مسیر جدیددر تیغه شمالی قله سن بران ۴۱۵۰ متر (زمستان ۷۳)

سرپرست گشایش مسیرهای متعدد جدید درپل خواب

یخ نوردی

سرپرست صعود یخچال شمالی سبلان ۶۰۰ متر (سالهای ۶۴و۷۵ و۷۶)

سرپرست صعود یخچال اسپیلت علم کوه ۶۰۰ متر (سالهای ۶۷و۷۰)

سرپرست صعود یخچال کسری ۵۰۰ متر (سالهای ۶۸و۷۶)

سرپرست صعود یخچال سیوله دماوند ۸۰۰متر (سال۷۲)

سرپرست صعود دهلیز مرکزی دره یخاردماوند۱۰۰۰ متر (سال۷۲)

سرپرست نخستین صعود آبشار یخی نوا ۱۲۰ متر (سال۷۵)

سرپرست صعود آبشار یخی آب اسک۵۰ متر (سال۷۵)

اسکی کوهستان

سرپرست صعود و فرود با اسکی به قله های:

دماوند مسیر شرقی دماوند۵۶۷۱ متر (سال ۸۲)

دماوند مسیر جنوبی دماوند۵۶۷۱ متر (بارها از سال۸۰)

گردونه کوه و لشگرک ۴۳۰۰ متر(سال ۸۱)

تنگه گلو۴۳۰۰ متر(سال ۸۱)

سبلان ۴۸۱۱متر(زمستان۸۱)

سرکچال ۴۱۵۰متر چند بار(اززمستان۸۱)

منار۴۳۷۰ متر (سال ۸۲)

شاه شهیدان ۴۲۰۰ متر (سال ۸۱)

چال میشان ۳۷۵۰ متر (زمستان۸۰)

قنبرکش ۳۶۵۰ متر (زمستان۸۰)

هفت تنان ۴۰۵۰ متر(زمستان۸۲)

گیلاس ۳۳۵۰ متر(زمستان۷۸)

چنگیزچال۴۱۵۰ متر سه بار(سال ۸۰)

دوبرار ۴۱۰۰ متر

دربندسر۳۵۰۰ متر(زمستان۸۰)

گل زرد ۳۷۵۰ متربارها طی سالهای ۸۰الی ۸۵

صعودهای خارجی

قله مونبلان فرانسه (سال ۷۵)

گشایش مسیر جدید در دیواره دمیر کازیک ترکیه ۸۵۰ متر (تیم ملی سنگنوردی سال ۷۴)

صعود قله راکاپوشی پاکستان۷۷۸۸ متر(تیم ملی سال ۷۶)

صعود قله اسپانتیک پاکستان۷۰۳۵ متر(تیم ملی سال ۸۳)

سرپرست صعود قله موستاق آتا چین۷۵۴۸ متر(صعود و فرود با اسکی سال ۸۷)

سرپرست صعود تیم شهرستان سراب به قله گاشر بورم ,II 8035 متر(سال ۸۸)،

گردآورنده:جناب آقای حسین نظر

۱۹فروردین ۱۳۹۵

برداشت وبلاگ علم کوه

وبلاگ علم کوه

لینک کوتاه: yun.ir/epsifg
زندگی نامه فرشاد خلیلی خوشه مهر زندگی نامه فرشاد خلیلی خوشه مهر زندگی نامه فرشاد خلیلی خوشه مهر زندگی نامه فرشاد خلیلی خوشه مهر زندگی نامه فرشاد خلیلی خوشه مهر