فعالان محیط زیست در روزجهانی تالاب ها در حمایت از تالاب های اقدام به صدور بیانیه نمودند.

صبح روزجمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۹  بیانیه پایانی تجمع کوهنوردان و فعالین محیط زیست در کنار تالاب صالحیه به مناسبت “روز جهانی تالاب ها” قرائت شد.

متن این بیانیه که به امضای شرکت کنندگان رسیده است به قرار زیر است.

بیانیه تالاب صالحیه

تالاب صالحیه را دریابیم

بیانیه فعالان محیط زیست در تالاب صالحیه

به مناسبت روز جهانی تالاب ها

نظر به اهمیت تالاب ها در چرخه ی زیست و مشکلاتی که کشور ما در زمینه ی آب با آن ها درگیر است،
و نظر به ارزش تالاب صالحیه برای استان البرز؛ ما دوستداران طبیعت ایران و کنشگران محیط زیست
استان، از مقام های مسوول درخواست داریم:
* حقابه ی دائمی برای پایداری تالاب تخصیص یابد.
*اثرات محیط زیستی زهکش بررسی و طرح بهسازی زهکش انجام شود.
* چرای دام در اطراف تالاب محدود و ضابطه مند شود.
* از ورود پساب های تصفیه نشده و از ساخت وساز در حریم تالاب جلوگیری شود.
* برای ثبت تالاب در کنوانسیون رامسر اقدام شود.
ما اعضای سازمان های مردم نهاد آمادگی خود را برای همکاری با مدیران استانی و کشوری در این
زمینه، همچنین برای پایش تالاب و مشارکت در حفاظت آن اعلام می داریم.

استان البرز ،شهرستان نظرآباد ، روستای صالحیه

هفدهم بهمن ۱۳۹۹

کوهیاران

فضایی جهت انتشار تجارب ارزنده کوهنوردی و طبیعت گردی

 

امضای بیانیهدر حمایت از تالاب صالحیه عکاس آزموده
لینک کوتاه: yun.ir/2tlak3
بیانیه فعالان محیط زیست برای نجات تالاب صالحیه بیانیه فعالان محیط زیست برای نجات تالاب صالحیه بیانیه فعالان محیط زیست برای نجات تالاب صالحیه بیانیه فعالان محیط زیست برای نجات تالاب صالحیه بیانیه فعالان محیط زیست برای نجات تالاب صالحیه