تاریخ :۲۴بهمن ۱۳۹۹

اطلاعات کلی برنامه

شرح گزارش برنامه کهار

.   طبق برنامه از پیش تعیین شده باشگاه کوهنوردی کانون کوه روز جمعه ۲۴/۱۱/۹۹ تعداد ۱۲ نفر از اعضای گروه ساعت ۵ صبح با یک دستگاه مینی بوس از میدان کرج به راه افتادیم.ساعت ۶:۳۰ به روستای کلوان در جاده چالوس رسیدیم. مسیر روستا از جاده ای فرعی بعداز منطقه پل خواب به سمت چپ میباشد که به طرف روستاهای سیرا-ایگان- و کلوان میرود. روستای کلوان داخل دره ای بین دو یال قرار دارد که یال شرقی یال قله کهار و یال غربی یال قله ناز است.

ساعت ۶:۴۵ برنامه را شروع کردیم و از مسیر پاکوب که پوشیده از برف است به سمت یال شرقی حرکت کردیم.

مقداری در مسیر پیش رفته و سپس برای معارفه اعضای گروه و کم کردن لباس همنوردان کمی توقف کردیم. سپس حرکت کرده و بعد از دوساعت پیمایش برای صرف صبحانه توقف کردیم.

بعد از یک ربع استراحت به سمت جان پناه حرکت کردیم.هوای ارام و افتابی داریم اما حجم برف زیاد است و پاکوب به طور کامل مشخص است.

به راه خود با توقف های کوتاه ادامه دادیم و بعد از دو ساعت راس ساعت ۱۱ به جان پناه کهار در ارتفاع ۳۲۰۰ متر رسیدیم. تعدادی از همنوردان در جان پناه مانده و تعداد ۹ نفر اماده حرکت به سمت قله شدیم.

مسیر یال از جان پناه تا قله ادامه پیدا میکند. مقداری از جان پناه قاصله گرفته و به روی یال حرکت کردیم. بعد از جان پناه با وزش باد مواجه شده و هرچه ارتفاع میگیریم شدت ان بیشتر میشود. بعد از رسیدن به سنگ چین و مقداری استراحت به دلیل کاهش دما و وزش باد لباس خود را اضافه کردیم.

در هنگام صعود مسیر قله ناز در یال غربی دیده میشود. از انجا که این مسیر بادگیر است بر روی یال برف چندانی نبوده و نقاب های برفی در کناره های یال شکل گرفته و با نزدیک شدن به قله فرعی آزادکوه زیبا و دماوند رخ نشان دادند. مسیر یال را ادامه

داده و پس از عبور از کنار قله فرعی به سمت قله اصلی حرکت کردیم و در ساعت ۲ به قله اصلی رسیدیم. روی قله وزش باد شدید شده و بعد از تصویربرداری از قله به سمت جان پناه سرازیر میشویم.

این بار بیشتر مسیر را از روی برف ها و با سرعت بیشتر طی میکنیم و در ساعت ۳:۳۰ به جان پناه میرسیم. بعد از ۲۰ دقیقه استراحت و صرف ناهار به همراه دیگر همنوردان مسیر را به سمت کلوان ادامه میدهیم

در همین زمان گام برداشتن و سرازیر شدن روی برف ها لحظه های پرنشاط و شادابی در انتهای یک برنامه عالی و زیبا برایم رقم میزند و در نهایت ساعت ۶ به روستای کلوان رسیده و همگی در صحت و سلامت سوار ماشین شده و به سمت کرج حرکت میکنیم.

موسسه فرهنگی ورزشی  دوستداران قله  ها و طبیعت (کانون کوه

بهمن ماه ۱۳۹۹