تاریخ:۸ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعات عمومی برنامه

معرفی قله پیله کوه

موقعیت جغرافیایی:

قله پیله یا لیوک (Layook) به ارتفاع ۳۰۱۰ متر در رشته کوههای البرز مرکزی و در نزدیکی شهرستان کرج واقع است. این قله دقیقا در غرب دریاچه سد کرج و در حد فاصل جاده چالوس تا روستای دروان قرار دارد. قله پیله بر روی یک خط الراس نعلی شکل واقع است که تقریبا امتداد جنوبی-شمالی دارد. در شمال قله ی پیله و در فاصله نزدیک به آن قله خونکهار (۳۳۸۰ متر) و در نوک این خط الراس، قله ۴ هزار متری ناز واقع است.

مسیرهای صعود پیله کوه    

۱-از یال شرقی، جاده چالوس، روستای آدران، حدود ۶ ساعت

۲-از یال غربی، جاده دُروان، حدود ۲ ساعت

گزارش برنامه برنامه پیله کوه

ساعت ۵:۴۵ صبح روز جمعه از میدان توحید با یک دستگاه میدل باس به سمت روستای آتشگاه حرکت کردیم. از طریق بلوار موذن وارد جاده و روستای آتشگاه شدیم. مقصد ما روستای دروان بود که مسیر آن از جاده انتهای روستای آتشگاه بود. وارد جاده شدیم و بعد از طی ۱۳٫۵ کیلومتر در جاده چند کیلومتر قبل از روستا در ابتدای یال جنوب غربی قله پیله کوه در ساعت ۶:۵۰ از خودرو پیاده شدیم و بعد از آماده شدن و گرم کردن، با همنوردان ساعت ۷ صعود را آغاز کردیم.

هوا در طول مسیر صعود صاف و آفتابی بود. انعکاس نور خورشید روی برف مسیر، استفاده از کرم ضدآفتاب و عینک آفتابی را اجباری کرده بود. مسیر پر برف بود و نوید برف کوبی بسیار خوبی را می داد، ولی خوشبختانه با سرما و یخ زدن برفها برفکوبی کمتر شد ولی احتمال لیز خوردن را بالاتر می برد، در جاهای از مسیر به دلیل گرم شدن هوا و در معرض خورشید نرم شده بود و باعث فرو رفتن و برفکوبی میگردید و ارتفاع برف در آن نقاط تا ۵۰ سانتی متر هم می رسید. ساعت ۸:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه به صرف صبحانه مشغول شدیم.

بعد از صرف صبحانه مسیر صعود را در پیش گرفتیم.

ارتفاع برف در دامنه ها یی که تراورس می شد بسیار زیاد بود. در شیب انتهایی، منتهی به قله با نظر سرپرست افرادی که اولین صعود ۳۰۰۰ آنها محسوب می شد به جلوی سرقدم آمده تا حس دلچسب این صعود را بیشتر حس کنند ساعت ۱۰صبح به قله رسیدیم و دوستان مشغول گرفتن عکس های یادگاری و استراحت شدند.

با هماهنگی سرپرست و مسئول فنی با توجه به زمان مناسب صعود وقت کافی برای ارائه نکات آموزشی فراهم شد به همین منظور برای بالا بردن آگاهی و آموزش کوهنوردی، نکات آموزنده ایی به همنوردان جوان و جدید داده شود و با توجه به زمان زیادی که تا پایان روز داشتیم قرار بر آن شد که در طول مسیر برگشت، کارگاه های آموزشی از قبیل کار با کلنگ، لیز خوردن و ترمز با کلنگ را مرور و بازآموزی کنیم. ساعت ۱۰:۳۵ مسیر بازگشت را در پیش گرفتیم. سرعت باد نهایتا ۱۰ کیلومتر در ساعت بود. در قسمتی از یال که شیب مناسب داشت ایستادیم و آقای کتابی نکاتی در جهت پیمایش بر روی شیبهای لغزنده و یخچال دادند و انواع لیز خوردن با موقعیتهای مختلف را توضیح دادند و تعدادی از همنوردان نیز این فعالیت را امتحان نمودند و در جاهای از مسیر فرود که شیب مناسب بود همنوردان نحوه لیز خوردن و ترمز را امتحان می کردند.

ساعت ۱۲ در نقطه مناسبی نزدیک محل میدل باس که کم برف تر بود همگی به مدت ۳۰ دقیقه مشغول خوردن ناهار شدیم و سپس سوار میدل باس شدیم و به سمت کرج حرکت کردیم.

سرپرست برنامه : حسین نیستانکی

گزارش: شکوه چهاردولی

باشگاه کانون کوه

هشتم اسفند ۱۳۹۹