دوم فروردین (۲۲ مارس) روز جهانی آب را گرامی می‌داریم باشگاه کانون کوه

 روز جهانی آب مصادف با دوم فروردین هر سال (۲۲ مارس) از سوی سازمان ملل نام گذاری گردیده و اولین بار در سال ۱۹۹۲ میلادی، در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو کشور برزیل رسماً مطرح شد. در این کنفرانس از کلیه کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه شماره ۲۱ سازمان ملل، این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص دهند.
کانون کوه دوستدار محیط زیست

 

@kanoonkoohgroup

لینک کوتاه: yun.ir/jv9gnb
۲۲ مارس روز جهانی آب  روز جهانی آب ۲۲ مارس روز جهانی آب  روز جهانی آب ۲۲ مارس روز جهانی آب  روز جهانی آب ۲۲ مارس روز جهانی آب  روز جهانی آب ۲۲ مارس روز جهانی آب  روز جهانی آب