تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

۱۷نفر از کوهنوردان باشگاه کانون کوه روز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ توانستند در یک هوای زمستانی به قله شهباز دومین قله بلند استان مرکزی در شهر شازند صعود کنند

این صعود را به همنوردان بشگاه تبریک می گوئیم

لینک کوتاه: yun.ir/zl5ix8
صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله شهباز اراک صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله شهباز اراک صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله شهباز اراک صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله شهباز اراک صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله شهباز اراک