باشگاه کانون کوه برگزار می کند

به استقبال بهار می رویم

تاریخ برگزاری دورهمی :چهار شنبه ۲۷ اسفند۹۹

ساعت : ۲۰/۳۰الی ۲۲

🔸مکان :گروه واتساپ کانون کوه

🍀به امید دیدار شما پای سفره هفت سین کانون کوه در کنارهم وباهم اما متفاوت در فضای مجازی🌸🍀🌸🍀
✅روابط عمومی کانون کوه

لینک کوتاه: yun.ir/uot7qe
فراخوان حضور  مجازی در جلسه دورهمی کانون کوه فراخوان حضور  مجازی در جلسه دورهمی کانون کوه فراخوان حضور  مجازی در جلسه دورهمی کانون کوه فراخوان حضور  مجازی در جلسه دورهمی کانون کوه فراخوان حضور  مجازی در جلسه دورهمی کانون کوه