باشگاه کانون کوه

اطلاعات برنامه خونکهار گروه اول

گزارش برنامه خونکهار گروه اول

صعود قله خونکهار

روزجمعه نوزدهم دیماه ۱۳۹۹ ،مطابق برنامه های چند ماه اخیر با ۷ دستگاه ماشین شخصی دوستان ساعت۵:۳۰ در محل قرار(اعلام شده در گروه تلگرامی )یعنی میدان امیر کبیرواقع در ابتدای جاده چالوس حضور به هم رسانیدیم.برنامه صعود به قله ی “خونکهار”از مسیر روستای “کوشک بالا” جایگزین برنامه ی” سوتک” بود که به دلیل بهمن خیز بودن منطقه منتفی شده بود. ساعت حدود ۶:۱۵ در ورودی روستای کوشک بودیم.ساعت ۶:۳۰ استارت زده شد وبعد ازطی مسافتی کوتاه، ومعارفه ی مختصری  که طی آن مسئولیت دوستان مشخص شد به مسیر شیب سمت راست متمایل شدیم.

راهنما ی تیم جناب مومن کیائی بودند که به قول دوستان خودشان جی پی اس تام و تمام البرز به حساب می آیند. شیب مسیر هردم افزونتر می شد اما نشانی از برف نبود.سد زیبای کرج و تیغه های  شاهدژ در دید رس بود، این جا و آنجا پوشیده از بوته های گون خشک بود، سردی هوا پذیرفتنی بود.

آقای مومن کیا ضمن راهنمایی گروه در مسیر، پیرامون چگونگی یاری رساندن به حفظ پوشش گیاهی منطقه توضیحات نسبتا مبسوطی دادند. ساعت.۸:۲۰ به یال رسیدیم.

سردی هوا کمی گزنده بود اما خبری از باد نبود. چشم انداز پیش رودر همان نزدیکی یک سر سفید بود. همینجا برای صبحانه توقف کردیم بعد از یک ربع ساعت به کوله شدیم.

 برف کوبی کم کم شروع شد ابتدا برف سفت و نسبتا یخ زده بود که عبور از آن چندان مشکل نبود.مسئول فنی برنامه علیرغم اینکه هدف برنامه را از ابتدا رسیدن به موقع به قله اعلام کرده بودند نه آموزش، با اشراف کامل به وضعیت تیم ، نکات مهم آموزشی را یادآوری می کردند. کم کم برف کوبی جدی آغاز شد، اعضای تیم به نوبت در برف کوبی مسیرفعال بودند. دماوند زیبا در سمت راست سر فرازانه بر ما نظر داشت.

حالا به یال “تونل پنجم  “(به قول آقای مومن کیا) رسیده بودیم ،دره ی ” تکاور” در سمت راست یکسر سفید بود.(دلیل نامگذاری دره را از جناب مومن کیا پرسیدیم پاسخ اینکه در سال ۱۳۵۸ سیلابی دره را درمی نوردد و متاسفانه ساختمان پایین دست را که سی نفر تکاور در آن ساکن بودند، سراسر نابود و ویران می سازد. )

طی مسیر چند بار مسئول فنی برنامه ،دوسه نفر از اعضای جوان  تیم را برای آموزش وتمرین خاص از تیم جدا کردند.مسئول فنی با هوشیاری و اشتیاق در اداره و راهبری تیم چه با بیان موارد فنی و تجربیات خویش و چه به صورت عملی، چهره ی عیان آنان بود که رنج دوران برده اند و عشق به بذل و بخشش بی دریغ و خالصانه ی آموخته هایشان دارند.

درطول مسیر تقریبا هر یکساعت یک توقف کوتاه  سرپایی برای نوشیدن آب یا خوردن تنقلات داشتیم.در ادامه ی مسیربه باریکه راه تراورس ضلع شمالی رسیدیم که پوشش برف در آن جاحدود یک متر بود وعبور از آن ا حتیاط بیشتری را می طلبید. درعبور تک تک دوستان از مسیر مسئول فنی ناظر وحاضر بودند.بعد ار آن نیز برف کوبی در شیب نسبت تند تر ادامه داشت.

در آخرین یال نسبتا عریض ،پوشش برف سمت راست یا شمالی نسبتا سخت و یخ زده بود اما سمت چپ نسبتا نرم و قابل نفوذ. که طبق نظر مسئول فنی با حفظ فاصله از نقاب شمالی از همان سمت راست و قسمت یخ زده  طی مسیر کردیم.ساعت حدود ۱۲:۱۵  به قله رسیدیم.بازهم خبری از باد نبود وخورشید لبخند گرمش را به ما ارزانی می داشت. بعد از مکثی کوتاه و پو شیدن لباس گرم جناب مومن کیا راهنمای خوش اخلاق  با ریز بینی خاصی به معرفی قله ها از شرقی ترین چشم انداز تا غربی ترین آنها پرداختند .که البته توسط دوستا ن فیلم برداری شد.بعد از آن به احترام  ویاد و گرامیداشت زنده یاد “فرامرزشهریاری” از یاران کهن کانون کوه یک دقیقه سکوت کردیم. دوستان به گرفتن عکسهای یادگاری مشغول شدند.

حدود ساعت ۱۲:۳۰ دوستان تیم دوم کانون هم رسیدند.بعد از خوش و بش و عکس یادگاری با این دوستان  حدود ساعت ۱۲:۴۵ به کوله شدیم.

ابتدا مسیر برگشت از همان مسیر صعود بود در مسیر فرود بعضی از قسمتها بسیار لیز وتآمل بر انگیز بود.

برای عبور از مسیر ی کوتاه اما با پوشش یخی، راهنما و مسئول فنی با استفاده از کلنگ به ایجاد جای پا پرداختند وضمن کار توضیحات ضروری

را پیرامون چگونگی استفاده از کلنگ بیان کردند. مسئول فنی بلا فاصله به آموزش  عملی واکنش  فوری ،معقول و نجات دهنده در هنگام لیز خوردن اتفاقی از شیب پرداختند.

حدود ساعت ۱۴ در جایی که سنگها نمایان یودند و برف  نسبتا کمتر بود برای صرف نهار اتراق کردیم  حدود ربع ساعت گذشته بود که دوستان تیم دوم هم رسیدند و همانجا برای صرف نهار توقف کردند. ما  زودتر آماده ی برگشت شدیم ،راهنما راه میانبر  را برای عبور برگزیدند با کمتر شدن ا رتفاع ،تقریبا درمسیر جنوبی برفها آب شده و تنها در سایه سار سنگها برف و یخ همچنان خودنمایی می کرد.در طول مسیر توقفهای کوتاهی داشتیم.یکساعت مانده به روستا و پایان راه، با دوستان تیم دوم همگام شدیم.

ساعت حدود ۱۷ به روستای کوشک بالا رسیدیم. بعد از نرمشی کوتا ه برای سرد کردن بدن و نوشیدن نوشیدنی گرم به سمت ماشینها حرکت کردیم. دوست پشتیبان برنامه  به استقبال آمده بودند و با کلوچه و ساندیس از ما پذیرایی کردند.

برجسته ترین نقطه قوت برنامه مدیریت همه جانبه ی مسئول فنی برنامه همراه با آموزش نکات فنی و مهم ضمن صعود و فرود و ایجاد اطمینان خا طر بر ای اعضای تیم بود. همچنین حضور راهنمای مجرب با آشنایی کامل به منطقه نیز مزید بر علت بودند.

محدود بودن تعداد افراد تیم و برخواردی از سطح مناسب توانایی  وهماهنگی افراد تیم نیز از دیگر جنبه های خوب برنامه بود.

اسامی شرکت کنندگان در برنامه:

۱کامران شهریاری ۲- کامبیز بختیاری ۳- اعظم افشاری ۴- مینا حسینی ۵- مجید عربی ۶- بهنام محمدی ۷- فرهاد مختارپور ۸-مهدی حاجی زاده۹- اصغر شمسی
میهمان:۱۰- مومن کیا ۱۱- نظام خامسی

ترک برنامه خونکهار

نكات :

۱- شمال جغرافيائي   2- تعداد مسيرهاي صعود    3- متمايز كردن مسيرهاي زمستاني و تابستاني    4- اسامي و محل چشمه‌هاي دائمي و

رودخانه‌ها    5- محل جانپناهها ، اطاقكهاي مصنوعي و برقراري كمپ   6- ارتفاعات اطراف با ذكر مشخصات درصورت امكان

۷- ديواره و يخچالهاي دائم

نام و نام خانوادگی گزارشگر: مینا حسینی                                                                امضاء سرپرست برنامه :کامران شهریاری

۰           تاریخ۲۵/۱۰/۱۳۹۹                                                                          تاریخ      25 /   10  /1399

لینک کوتاه: yun.ir/0edsi7
گزارش برنامه خونکهار گروه اول گزارش برنامه خونکهار گروه اول گزارش برنامه خونکهار گروه اول گزارش برنامه خونکهار گروه اول گزارش برنامه خونکهار گروه اول